woensdag 1 oktober 2014

rubriek: ,

Reistijd en loon in natura bij de vrijwilligersvergoeding

Een van de scholen die onlangs door de belastingdienst bezocht is, heeft ons gemeld waar de inspecteur bezwaar tegen heeft gemaakt:
  • De reisafstand zou overschat zijn; de inspecteur heeft met een routeplanner de reistijd op de minuut uitgerekend tussen de school en de woning van de tso-medewerkers.
  • Indien kinderen van tso-medewerkers gratis mogen overblijven op dagen dat de tso-medewerker werkt op de overblijf, wordt dat gezien als loon in natura.
  • Ook een cadeaubon met Kerst en zelfs een teamuitje worden gezien als inkomsten (in natura) en dus meegewogen.

De school in kwestie heeft overeenstemming bereikt met de belastingdienst. Men heeft nu gesteld dat de gemiddelde tso-medewerker niet 2 maar 1,5 uur tijd kwijt is aan een overblijfmoment. De vergoeding per keer was op deze school €9,00 en is nu vastgesteld op 1,5 x €4,50 = €6,75.

Is het niet deerniswekkend dat scholen de vergoedingen zouden moeten verlagen met deze luttele €2,25? Of dat per kracht een aparte vergoeding moet worden berekend op basis van individuele reistijd? Indien de tijd die besteed wordt aan voorbereiding, opruimen, nabespreken, educatie en vergaderingen ook wordt meegenomen, kom je immers gemakkelijk op een gemiddelde van 2 uur.

We hopen dat de politiek dit kan terugdraaien, terwille van de erkenning van de bijdrage die tso-medewerkers leveren aan de maatschappij. Rond 15 oktober zullen we het resultaat melden van de Kamervragen.