zaterdag 15 november 2014

rubriek: , ,

Positief opvoeden, samen met én voor ouders

In de afgelopen twee jaar ben ik met regelmaat gevraagd of ik een ouderavond wilde organiseren over positief opvoeden. Ik vind het interessant om te doen en zo heb de afgelopen tijd met regelmaat een interactieve ouderavond georganiseerd met diverse onderwerpen van zindelijkheid, slapen en eten, tot conflicthantering en huiswerkbegeleiding.

Ouderavond over positief opvoeden


Ouders/verzorgers en tso-medewerkers werkzaam met kinderen hebben vaak dezelfde vragen. De ouder vanuit onervarenheid, een eerste kindje of de druk van het sociale netwerk om zich heen. Overweldigd door tips en adviezen waar je niet altijd op zit te wachten. De tso-medewerker omdat die door de ogen van de ouder gezien wordt als de professional die veel verstand heeft van opvoeden, maar wat niet altijd waar gemaakt kan worden, wat ik overigens heel logisch vind.

Wanneer voed je een kind op?


Maar voeden we kinderen eigenlijk wel op in de tso? Een discussie die ik al vaak heb gevoerd met tso-medewerkers en management. Wanneer voed je een kind op? Als je de vader of moeder bent van een kind of als je een kind alle dagen ziet of slechts een paar uur per dag? Ik vind dat je in de kinderopvang in het algemeen altijd bezig bent met opvoeden. De kinderopvang is in de afgelopen jaren zo ontwikkeld dat zij kinderen in Nederland niet enkel opvangt, maar ook mede opvoedt. De tso-medewerker leert een kind waarden en normen, je leert ze manieren, wat zijn de regels, je hebt een voorbeeldrol.

Willen we ook opvoeden in de TSO?


Een andere vraag is willen we ook opvoeden in de TSO? Hoe gaat dat in zijn werk, als tso-medewerker ben je tenslotte de ouder niet. Een open communicatie die gebaseerd is op eerlijkheid, vertrouwen en respect voor elkaar is hier van belang. Zorg dat je weet waar de ouder/kind/school mee bezig is, geef hen de mogelijkheid om in de betreffende locatie bij elkaar te komen om over opvoedstrubbelingen te praten, je bent namelijk nooit alleen als het gaat over opvoeden. En laten we eerlijk wezen, ook als tso-medewerker heb je niet overal het antwoord op.

Het bredere nut van de ouderavond


Het is mooi om te zien dat in een ouderavond, waarin alle onderwerpen aan bod zijn gekomen. In een kring met koffie of thee en een koekje, de ouders maar ook de aanwezige tso-medewerkers een zucht van verlichting slaken als zij erachter komen niet de enige te zijn met een bepaalde opvoeduitdaging. Door met elkaar op deze manier over een onderwerp te praten, interactief, bouwen de ouders en tso-medewerkers een band op. Ik vertel niet op zo’n avond wat goed en slecht is, maar wat een alternatief zou kunnen zijn.

Na een voorzichtige start met een probleem of situatie komen al snel de vragen los en worden er aan elkaar, tips, adviezen en complimenten gegeven. Elke manier van opvoeden wordt in zijn waarde gelaten, niks is goed of fout, als je maar weet hoe je het doet en wat je er mee wil bereiken. Het is een positieve manier van binding met ouders en tso-medewerkers in je groep, locatie of organisatie, iets wat we in deze tijden hard nodig hebben.