donderdag 23 oktober 2014

rubriek: , ,

Overlegvormen met kinderen, ouders, leerkrachten en directie

Wij kennen diverse vormen van overleggen in school samen met de TSO:

Oudercontacten


Oudercontacten gaan vaak over vragen over het informatieformulier, contracten en betalingen. Ook ben ik een maal per jaar aanwezig op de ouderavond voor de onderbouw waar ik een praatje hou over de TSO. Ook ben ik eens per jaar bij de ouderraad aanwezig om te vertellen over de TSO, maar ook om geluiden te horen vanuit de ouders.

Tso-commissie


Daarnaast hebben wij een tso-commissie bestaande uit 2 ouders, de directrice en ik. Deze commissie vergadert ongeveer eenmaal per 3 maanden over de uiteenlopende dingen. Dit kan gaan over ouders die bij de commissieleden een klacht hebben neergelegd, over speelmateriaal, maar ook over organisatorische en praktische dingen. Voor ons geeft dit een completer beeld van wat er speelt bij de ouders, maar ook bij de kinderen.

Leerlingenraad


Een aantal keer per jaar ben ik bij de leerlingenraad die bestaat uit kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Hierin kunnen zij vertrouwelijk aan mij vertellen wat ze wel of niet leuk vinden, wat ze misschien verandert zouden willen zien, maar ook worden hier ideeën geopperd door de kinderen.

Contact met de mensen waar je het voor doet


Ik vindt het heel fijn om mijzelf op deze manier te informeren en mijn gezicht te laten zien aan de mensen waar je het voor doet. Voor mij zijn de kinderen het belangrijkste, zij moeten hun vrije tijd tussen school op een zo leuk mogelijke manier door brengen. Ik vindt het belangrijk dat kinderen en ouders weten wie ik ben en wat we doen en ben daar ook altijd open en eerlijk in en hoop dat dit ook de andere kant op is.

Leerkrachten


Met de leerkrachten hebben we inmiddels een goede band opgebouwd en zijn er aan het begin en aan het eind van de overblijf altijd korte overdrachten. Om 11.45 doet de leerkracht verslag aan ons als er iets gebeurt is en 5 minuten voordat de lessen weer beginnen komen de leerkrachten aan de medewerkers vragen hoe het gegaan is.

Het overblijfteam


Ook is het zo dat we met zijn allen 1 team geworden zijn en elkaar steunen waar nodig. Is er iets gebeurd wat de medewerkers zelf een keer niet op kunnen lossen is de eerste stap om dit aan de leerkracht te vertellen en samen wordt er dan met de groep over gesproken. Hierna wordt er door de medewerker aan mij weer een overdracht gedaan.

In de groep en op het plein


Regelmatig ben ik in de groepen en op de schoolpleinen te vinden om te kijken hoe het gaat. Soms worden kinderen naar mij gebracht voor een gesprekje als er dingen gebeurd zijn. Ik zal dan degene zijn die een goed gesprek aangaat over de dingen die gebeurd zijn en eventueel sancties oplegt aan de kinderen.

Eigen verantwoordelijkheid met goede samenwerking


Ik streef ernaar dat de medewerkers zelf dingen op kunnen lossen, maar voor hulp ben ik altijd aanwezig en weet iedereen mij te vinden. Als ik kijk naar ons team vindt ik dat wij allemaal onze eigen taak hebben, allemaal even belangrijk zijn. Natuurlijk zet ik als coördinator het beleid uit en ben ik eindverantwoordelijk, maar zonder goede medewerkers ben je nergens. Een goede samenwerking is het halve werk.

Sandra Wouters, Kinkerbuurtschool