donderdag 16 oktober 2014

rubriek:

Nog geen antwoord op de Kamervragen van 23 september j.l.

Wij wachten momenteel op antwoord van de staatssecretaris. Deze wordt geacht schriftelijke kamervragen binnen drie weken te beantwoorden. Mocht hij hiertoe niet in staat zijn, dan dient hij dit de Kamer mede te delen onder opgaaf van redenen.

Onze columnisten Iris Nouwen en Sheila Hoogeland volgen dit op de voet en zullen verslag doen zodra er antwoord is.