maandag 20 oktober 2014

rubriek: ,

De groep volgers bij het pesten

Met deze column reageer ik op het akkoord over gezamenlijke aanpak pesten. Pesten is en blijft een moeilijk onderwerp waar altijd veel over wordt gezegd en geschreven. Wat doe je met het gepeste kind en wat doe je met de pester(s)? En, wat naar mijn inziens de belangrijkste groep is, wat doe je met de volgers? Zowel de pester als het gepeste kind zitten in een vicieuze cirkel die bewust of onbewust door de volgers in stand wordt gehouden.

Ik ben vroeger zelf ook gepest


Ik weet niet meer wie er ooit mee is begonnen maar ik kan wel de namen opnoemen van de kinderen die meededen. Tuurlijk is het belangrijk dat zowel de pester als het gepeste kind gehoord worden. Enkel denk ik dat het van groter belang is om er achter te komen wie de volgers zijn. Pesten gebeurt namelijk nooit één op één. Mensen sluiten altijd verbondjes met anderen. Samen sta je namelijk sterker dan alleen. Ook kinderen doen dat. Wil je iemand pesten dan gaat dat gemakkelijker als je minimaal één iemand erbij hebt die hetzelfde vindt.

Pesten door social media nog sneller en makkelijker


Tegenwoordig gaat dat door het gebruik van social media nog sneller en makkelijker. Ook kinderen op de basisschool maken hier al gebruik van. De oudere kinderen via Twitter, Facebook, Instagram. Bij de jongere groepen gebeurt het bijvoorbeeld via Minecraft. Daarnaast gebeurt het natuurlijk ook gewoon in de klas, schoolplein of buiten. School en ouders hebben een belangrijke rol in hoe om te gaan met pesten. Ik ken een voorbeeld dat het gepeste kind voor de hele klas moest uitleggen dat hij gepest werd en klassikaal de kinderen moest aanwijzen die hem pesten. Nogal confronterend en moeilijk lijkt mij. De pesters mochten het op briefje schrijven hoe het kwam dat ze aan het pesten waren. Dit werd dan niet klassikaal gedaan. Mijn haren gaan dan recht overeind staan.

De situatie helder krijgen m.b.v. een vertrouwenspersoon


Er dient een vertrouwenspersoon te zijn op een school die uit het gepeste kind krijgt wie de pesters zijn maar nog belangrijker de volgers. Ik ben ook van mening dat de leerkracht als hij of zij op de hoogte is van pesten dit in eerste instantie discreet dient aan te pakken. Dan heb ik het over gericht observeren en noteren wat je ziet. Bespreek dit met het gepeste kind en de ouder zodat zij weten dat ze gehoord en serieus genomen worden. Als leerkracht kan je tijdens speelmomenten en de overblijf veel zien en horen. Samen met het gepeste kind kan je kijken hoe je het gaat aanpakken.

Laat de volgers meedenken over de oplossing


De volgers zijn mijn inziens de meest beïnvloedbare kinderen. De kinderen die gevoelig zijn voor hoe ze in de groep liggen. Bespreek met die kinderen wat je wilt en laat hen meedenken naar een oplossing. Bijvoorbeeld: Hoe zou jij het vinden als dit met je gebeurt? Wat zou jij dan doen of willen? Hoe kan je dat bereiken? Als je er met de kinderen uit bent kan je de betreffende ouders bij betrekken. Zij hebben een belangrijke rol over wat er thuis gebeurt als het gaat om pesten via social media. Ik denk dat dit heel goed werkt. Want zonder volgers ben je toch nergens?