vrijdag 10 oktober 2014

rubriek:

De alarmklok luidt!

De redactie van het Overblijf Magazine heeft een ongeruste coordinator geïnterviewd die anoniem wil blijven. We kregen een verontrustend verhaal te horen dat ongetwijfeld ook speelt op andere scholen. Dit verhaal onderstreept de noodzaak voor een goede en snelle oplossing door de politiek. Over een week hopen we een positief antwoord te krijgen op de kamervragen en dat de zaak daarmee op een goede manier afgesloten wordt.

Het zijn de scholen die een naheffing hebben gekregen en niet de tso-medewerkers. Waar komt de onrust bij jouw tso-medewerkers dan vandaan?


Onze tso-medewerkers hebben een beloning gekregen van boven de €4,50 per uur en velen daarvan vrezen dat ze nu op een of andere manier met terugwerkende kracht gepakt zullen worden, bijvoorbeeld omdat ze het naast een betaalde baan doen. 1)

Hoe is de situatie nu op jouw school?


De schoolleiding heeft uit vrees voor een naheffing de vergoeding acuut verlaagd van €13 naar €9. Op dit moment hebben 3 van de 18 tso-medewerkers aangegeven dat ze volgende maand zullen stoppen omdat ze die vergoeding van €9 te laag vinden. En de 15 overgebleven ouders hebben al gezegd dat als de vergoeding verlaagd zal worden naar €6,75 ze allemaal gaan opstappen.

Is er dan sprake van nóg een verlaging?


Ze zijn er op school nog niet helemaal uit. Er wordt nog overlegd met de MR en het bestuur van de stichting. Omdat al onze tso-medewerkers weinig reistijd hebben bestaat de kans dat ze de overblijf op anderhalf uur gaan inschatten. Maar als dat gebeurt heb ik dus niemand meer. De volgende maand kom ik nu al 10 keer een kracht te kort.

Als je alle activiteiten bij elkaar optelt dan komen de meeste scholen gemakkelijk op 2 uur. Waarom jullie niet?


Ten eerste dus door de reistijd. Het opruimen doen we niet achteraf maar al tijdens de overblijf. En het napraten over hoe het ging doen we buiten als we weggaan op het schoolplein. Dus als je de tussentijdse vergaderingen en de opleidingsdag er bij optelt kom je in ons geval uiteindelijk op niet meer dan anderhalf uur uit. 2)

En dat zou betekenen dat iedereen er mee stopt?


Ja, dan kunnen we geen tussenschoolse opvang meer organiseren. Dan houdt het op en komt er dure naschoolse opvang voor in de plaats. Of een kinderopvangorganisatie neemt het over met betaalde krachten en dan wordt het drie keer zo duur.

En wat betekent dat voor jou?


Ik mis eigenlijk ook wel de solidariteit van de ouders. Er zijn er veel die allebei werken en er profijt van hebben dat hun kind opgevangen wordt voor maar €1,60 per keer. Als ze hun kind straks naar de naschoolse opvang moeten brengen zijn ze een stuk duurder uit. Als we geen beloning meer krijgen voor wat we doen in de overblijf dan kan ik misschien beter vrijwilliger worden in de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg, waar mijn hulp wel gewaardeerd wordt.

Wat moet er gebeuren voordat de rust weerkeert?


Ik denk dat we eerst veel lawaai moeten maken. Als alleen al op onze school de tso-medewerkers hun werk neerleggen, hebben veel gezinnen in onze wijk een acuut probleem. Dan kennen we alleen maar verliezers: De tso-medewerkers zitten thuis, de school komt in de knel en de leerkrachten mogen het oplossen.

Nieuwe
tso-medewerkers vinden is bij ons al een probleem terwijl de beloning goed is. Laat staan als daar op beknibbeld gaat worden! Waar gaat school zo snel hulp vandaan halen in een wijk waar bijna alle ouders allebei werken?

Het probleem wordt nu alleen nog gevoeld door de
tso-medewerker en de school terwijl het veel gezinnen zal gaan raken.


Opmerkingen van de redactie


1) De school heeft in dit geval ten onrechte gesteld dat de vergoeding van boven €4,50 toch een vrijwilligersvergoeding is. De uitbetaling wordt door de fiscus daarom gezien als netto uitbetaald loon. De school is verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de vergoedingen administratief verwerken. Als hierin een foute keuze gemaakt is, moet de school rekening houden met naheffingen.
Het idee dat vrijwilligers een naheffing kunnen krijgen, is niet aan de orde. De school krijgt eventueel een boete en naheffingen, de vrijwilligers staan hier buiten. Zij hebben hierin geen verantwoordelijkheid.

2) We zien op deze school dat er kennelijk geen gelegenheid is om het takenpakket op volwaardige wijze in te vullen en navenant te belonen. Mogelijk is de informele manier van werken er debet aan dat bepaalde activiteiten (zoals napraten op het schoolplein) niet gezien worden als de essentiële activiteiten die het feitelijk zijn (resp. evaluatie en kwaliteitsverbetering).

Wij pleiten voor een minimum vrijwilligersvergoeding van €9 per keer voor medewerkers van de tussenschoolse opvang


Enerzijds zit deze tussen-de-middag opvang letterlijk ingeklemd tussen ochtend en middag en ontbreekt structureel ruimte om alle activiteiten binnen die korte tijdspanne onder te brengen. Anderzijds breekt het de dag en is het een onevenredige beperking van de mogelijkheden om de dag in te vullen waardoor het moeilijk is en blijft om hier mensen voor te vinden.