zondag 19 oktober 2014

rubriek: , ,

Beelden van de overblijf

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden, een bekend gezegde. We hebben allemaal zo onze eigen beelden in ons hoofd hoe een ideale overblijf eruit zou moeten zien. We kijken met onze eigen bril naar onze omgeving. We hebben een beeld, een idee, van ons eigen handelen. Bijvoorbeeld hoe wij omgaan met de kinderen tijdens de overblijf. Je bent daar tevreden over of je denkt misschien: ‘Hoe zou een ander dat nu doen?’ of ‘Hoe kom ik eigenlijk over bij de kinderen, hoe kijken die naar mij?’

Van elkaar leren


Soms zie je pas goed hoe je overkomt als je jezelf ziet op een foto of in een film. Beelden spreken voor zichzelf. Je ziet wat er gebeurt, hoe de reacties van de kinderen zijn en wat het effect van je handelen is. Werden de kinderen stil toen jij het startsignaal gaf? Of waardoor werden ze dat niet? De herkenning komt op gang: Hé, ik doe dat ook zo of ik doe het anders. Je kunt elkaar bevragen en van elkaar leren. In het onderwijs is het heel gebruikelijk dat docenten op deze manier worden gecoacht. Dan heet het ook wel video- of beeldcoaching.

Verdieping


Beelden kun je ook gebruiken voor verdieping tijdens een werkoverleg en ook voor eens een andere overblijfcursus. Het is best eng als jij op die beelden voorkomt maar anderen kunnen veel leren van het bekijken hoe jij het doet. Belangrijk is dat ouders en kinderen vooraf geïnformeerd worden dat er gefotografeerd of gefilmd wordt en wat de bedoeling is met de beelden. De beelden komen niet op YouTube. Wees daar heel zorgvuldig in en bespreek dit goed met elkaar. Je kunt ook iemand vragen die hier ervaring mee heeft.

Positief


Video-coaching gaat uit van het positieve. Als mens (en als kind) groei je van positieve opmerkingen. Wat je fout deed, weet je meestal zelf wel. De bedoeling is iemand en de situatie, mooi in beeld brengen. Bijvoorbeeld iemand die heel goed met kinderen omgaat en waar de overblijf lekker loopt, heeft zo een voorbeeldfunctie en kan groeien van de complimenten daarover. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het ook voor de in beeld gebrachte tso-medewerker veilig is en dat deze ook na afloop, nog inspraak heeft wat de anderen wel of niet mogen zien.

Welke beelden


Wat heel geschikt is om te filmen is de start van de overblijf, de overgang van het eten naar het buitenspelen en spelen op het plein. Een foto kan een situatie duidelijk maken; bijvoorbeeld een hek dat openstaat wat dicht hoort te zitten.

Voorbeeld


Ik keek eens met een overblijfteam naar een drietal oudere meiden uit groep 8 die zich stierlijk verveelden tijdens de overblijf. Ik had een klein interview met hen opgenomen en de beelden daarna spraken boekdelen. We hadden vervolgens een leuke dialoog over hoe we de overblijf ook voor deze kinderen, leuk en gezellig konden houden en er werden concrete afspraken gemaakt.