donderdag 25 september 2014

rubriek: ,

Vrijwilligersvergoeding & belastingdienst - de tussenstand

Om de onrust onder mijn relaties en de lezers van het Overblijf Magazine te verminderen, heb ik contact gezocht met de Informatiedienst van de Rijksoverheid. Daarover bericht ik beneden. Eerst deel ik met jullie twee links met de informatie die nu beschikbaar is:

De meest recente officiële informatie (uit 2009)


  1. Op de website van de Belastingdienst wordt duidelijk gemaakt wat verstaan wordt onder vrijwilligersvergoeding.
  2. De Belastingdienst geeft geen uitleg over vergoedingen voor specifiek vrijwilligerswerk, zoals Tussenschoolse Opvang. Die informatie heeft de Staatssecretaris van Financiën in 2006 gegeven. Daarna zijn alle regelingen in 2009 nog eens mooi op een rij gezet in een brochure. Deze brochure staat nog altijd op de website van de Rijksoverheid: Over Overblijven (pdf, zie bij 'Vrijwilligers' op pagina 23).

Ik heb opheldering gevraagd aan het ministerie


Op 22 september 2014 vraag ik een ambtenaar van de Informatiedienst van de Rijksoverheid of de informatie in Over Overblijven uit 2009 (en die in enkele officiële brieven uit 2006) nog actueel is. Er zijn immers na 2009 geen nieuwe regelingen terug te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Op 23 september ontvang ik al een reactie van Informatiedienst: Deze dienst stuurt mijn vraag door aan het Ministerie van Financiën voor beantwoording. Dus nog even geduld wat deze vraag betreft.

Wachten op antwoord op de gestelde kamervragen


Op 25 september kan de ambtenaar van het Ministerie van Financiën melden dat op 23 september jl. twee kamerleden van het CDA over zijn gegaan tot het stellen van deze Kamervragen. Als alle vragen beantwoord zijn, is er weer een nieuw document waarin alles over de vrijwilligersvergoeding voor Tussenschoolse Opvang op een rij zal staan.

De reguliere termijn voor beantwoording van kamervragen is 3 weken, dus vanaf 15 oktober is er wellicht nieuwe informatie te delen. Als het zover is laat ik het natuurlijk direct weten in het Overblijf Magazine!