dinsdag 16 september 2014

rubriek: ,

Positief opvoeden, daar moeten we wat mee!

Positief opvoeden, weer een term, een modegril? Wat is positief opvoeden eigenlijk? Wat kun je er mee in de TSO?

De ontwikkeling van kinderen bevorderen


Positief opvoeden is een manier van opvoeden die erop gericht is om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Het betekent dat je op een opbouwende en niet-kwetsende manier omgaat met het gedrag en emoties van kinderen. De nadruk ligt hierbij op het bevorderen van een goede communicatie en het geven van positieve aandacht aan dingen die kinderen goed doen. Het resultaat is dat kinderen lekker in hun vel zitten, goed kunnen functioneren.

Een kind dat zijn boterham niet wil opeten


Als TSO-medewerker kun je aan de slag met positief opvoeden. Wat te doen met het kind dat zijn boterham niet wil op eten? Hoe communiceer je met het kind dat altijd een antwoord terug heeft? Daarnaast kan je het ook gebruiken in de communicatie met de leerkracht, je collega’s en de ouder/verzorger.

Wat wil je bereiken?


Als volwassene kijk je wat jouw (opvoed)competenties zijn en hoe je deze uit naar de kinderen toe. Is het altijd wel zo positief? Wat wil ik er mee bereiken? Daar dacht ik laatst aan toen een medewerker mij het volgende voorlegde. Ze vertelde dat ze het zo lastig vindt als een kind niet wil eten, met als excuus dat ze het niet lekker vindt. Terwijl ze aanneemt dat een ouder/verzorger echt wel iets in een boterhamdoos stopt wat het kind lekker vindt. Er zitten dan nog meer kinderen aan tafel. Hoe ga ik dat dan positief aanpakken?! Ik wil gewoon dat het kind eet.

Ga bij jezelf na wat wil je bereiken met het eten? Wil je gezelligheid; je wilt dat iedereen lekker eet en dat er gezelligheid is aan tafel. Of zijn het je waarden en normen; jij bent ook opgevoed met “je eet op wat erop je bord ligt”. Je wilt geen strijd aan tafel, je hebt nog meer kinderen aan tafel zitten, je wilt door!

Maak op een realistische manier duidelijk wat je doel is


In dit voorbeeld is het belangrijk dat je op een positieve, realistische manier duidelijk maakt wat je doel is. Mag het proeven, en als het kind het niet lekker vindt, mag het stoppen? Wil je dat het zijn borg leeg eet omdat de ouder van jou verwacht dat jij daar zorg voor draagt? Of vind jij dat, dat hoort?

Als je doel duidelijk is draag dan zorg voor een veilige en stimulerende omgeving, geef positieve ondersteuning, reageer snel als het kind niet wil eten, geef duidelijk aan wat je wil, maak een realistisch verwachting, dus niet eet alles op maar kwart of halve boterham.

Samen positief opvoeden


Positief opvoeden doe je samen met het kind, met andere kinderen, met de leerkracht, de ouder/verzorger, je collega’s en met het beleid wat er in je organisatie ligt.

Inventariseer met elkaar waar je tegen aan loopt, welke vragen er spelen. Verhoog de kwaliteit van het contact en de samenwerking met elkaar. Ga concreet aan de slag met die vragen, dan kan je er mede een bijdrage aan leveren dat kinderen minder kans lopen op het ontwikkelen van een gedragsprobleem.

Kortom, mijn antwoord: Ja! Positief opvoeden dáár moeten we wat mee in de TSO.