maandag 22 september 2014

rubriek: , ,

Oei, ik groei! U toch ook?

Oei, ik groei! - waarschijnlijk heeft u ooit wel eens van deze uitdrukking gehoord en denkt u daarbij aan kinderen. Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat u als TSO-medewerker ook dagelijks groeit? Niet alleen in een betaalde baan ontwikkelt u zich, maar ook door vrijwilligerswerk gaat u mee in de nieuwe ontwikkelingen.

Ongemerkt groeien we en bouwen we kennis en ervaring op


In 1985 kreeg ik voor het eerst te maken met het toenmalige overblijven. Voor de wet was alleen een veilige omgeving nodig, verder waren er toen nog geen bepalingen voor de TSO. Geen computer, beleidsplan of protocol kwam hieraan te pas.

Twee kinderen toen en nu soms honderdveertig die de lunchpauze op mijn school doorbrengen. Zowel door de groei van het aantal overblijfkinderen, maar ook door moderne bedrijfsvoering ben ik ongemerkt meegegroeid met de Tussenschoolse opvang - u waarschijnlijk ook.

Ongeacht uw vooropleiding, werkervaring of achtergrond, bouwt u pedagogische kennis op. U leert te werken volgens protocollen, op de juiste wijze communiceren met kinderen, collega's en leerkrachten. En u krijgt zicht op de overige werkzaamheden in een basisschool of kinderopvanglocatie.

Van Overblijfmoeder naar Tussenschoolse Opvangmedewerker (TSOMW-er)


Geheel onterecht zien sommige mensen het werk van de overblijfmedewerker nog vaak als een leuke vorm van vrije tijdsbesteding. Ik ben voorstander om de term Tussenschoolse Opvangmedewerker te hanteren, i.p.v. overblijfmoeder. (En de vaders, opa's, oma's en buurvrouwen dan?)

Vrijwilliger of niet, als u hetzelfde werk doet als een Pedagogisch werker, dan heeft u recht op een soortgelijke benaming. Wist u overigens dat de meeste opleidingen Pedagogisch werk (PW 3 en 4), weinig tot geen lesstof besteden aan de Tussenschoolse opvang? Dus, even kort door de bocht, mogelijk heeft de vrijwillige Tussenschoolse opvangmedewerker veel meer kennis dan de Pedagogisch medewerker die net klaar is met haar opleiding.

De TSO is meer dan dat uurtje lunchpauze


Op één van de door mij gegeven trainingen op een middelgrote school, trof ik een vrij jonge schooldirecteur die mij, bij binnenkomst, aansprak met de vraag: "U komt voor de hulpjes?".
Dit gaf mij te denken. Ook in zijn opleiding is er waarschijnlijk geen aandacht besteed aan de TSO.

Tegen alle schooldirecties, leerkrachten, kinderopvangorganisaties en ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen wil ik zeggen dat de TSO niet alleen dat uurtje lunchpauze is. Zij vraagt met voorbereidingen, opruimen, afwassen, logboek bijwerken, administratie, bijwonen van verplichte cursussen en teamoverleg dagelijks vaak meer dan 2 uur. Dus hou ze in ere, die vrijwillige Tussenschoolse opvangmedewerkers en draag ze op handen.

U kunt echt niet zonder hen!