dinsdag 30 september 2014

rubriek: ,

Columnist Ellen de Looff, orthopedagoog, trainer en adviseur TSO

Ik ben Ellen de Looff, een ervaren en bevlogen professional op het gebied van Tussenschoolse Opvang (TSO).

Mijn werkzame carrière startte in een omgeving met mensen met een verstandelijke beperking. Ik was groepsleider, coördinator speciale thuiszorg en vrijetijdsconsulent. Naast mijn baan rondde ik de opleiding HBO orthopedagogiek af.
Ik rolde als vanzelfsprekend in het overblijfcircuit op de school van onze 3 dochters. Eerst als penningmeester en inmiddels al een groot aantal jaren als coördinator overblijven.

Ik ga schrijven over kinderen met moeilijk gedrag


Met het geven van trainingen, cursussen, advies en coaching op het gebied van de TSO komen mijn vakkennis en ervaring bij elkaar.

Als ik trainingen geef en begin met de vraag om drie lastige zaken bij het overblijven te noemen, krijg ik vaak hetzelfde lijstje. Daar komen de brutale, drukke, respectloze en lastige kinderen bijna altijd in voor.

Pasklare oplossingen zijn niet altijd eenvoudig te geven. Maar er is wel wat theorie die kan helpen. Een positievere kijk op de kinderen en hun gedrag heeft vaak het meeste effect. In mijn columns wil ik over die lastige onderwerpen stof tot nadenken geven.

Waarom heet mijn bedrijf Gewoon Opgroeien?


Ik ben ervan overtuigd dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als je open en eerlijk met hen omgaat en als je ze een omgeving biedt waar kwaliteit, veiligheid en respect centraal staan. Ik vind dat je dat kunt doen door echt te luisteren naar het kind en oog te hebben voor de eigenheid van het kind. Als je daar de ruimte aan geeft, ook als er een probleem is, kan een kind gewoon opgroeien.

Wanneer een kind ADHD, een vorm van autisme of op een andere manier opvallend gedrag heeft, hou je daar rekening mee in de omgang met dat kind. Maar niet al het gedrag heeft daarmee te maken. Kinderen worden soms druk van een schoolreisje in het vooruitzicht, sneeuw buiten of een invaljuf in de klas. Hoe fijn is het niet als dat af en toe gewoon even kan, als ook zij gewoon opgroeien.

Op mijn website Gewoon Opgroeien leer je over mijn activiteiten: workshops, advies, coaching en thema-avonden. Je kunt er ook je vragen kwijt of suggesties voor mijn columns.