vrijdag 19 september 2014

rubriek: , ,

Beloond samenwerken met vrijwilligers

Een vrijwilliger heeft alleen maar rechten en geen plichten. Vrijwilligers mag je dus niet verplichten tot een taak. Een vrijwilliger mag van de ene op het andere moment stoppen met de inzet. Dat wil je liever niet, zorg er dus voor dat je samen goede afspraken maakt. Op afspraken maken heb je (ook als vrijwilliger) invloed, je kunt afspraken niet opleggen. Nou, ok, goed om te weten, denk je dan.

Maar hoe zorg je er dan voor dat het werk geklaard wordt?


Met vrijwilligers maak je in regelmatig overleg afspraken, waarmee beide partijen instemmen.  Beschrijf en bespreek dus niet alleen de praktische taken tijdens tso-tijd, maar ook wat jullie verstaan onder voorbereiding, opruimen en bijwonen van vergaderingen en trainingen.

Ter voorbereiding hiervan kun je als organisator de gemiddelde inzet in uren (inclusief een gemiddelde reistijd) berekenen. Over het algemeen kom je dan voor een tso-medewerker in totaal uit op 2 uur per overblijfbeurt.

Om de vergoeding voor een tso-coördinator vast te stellen, ga je de taken en reistijd per week en per maand verzamelen. Vervolgens ontstaat ook voor deze vrijwilliger een standaard vergoeding per periode.

Beschrijf dus duidelijk met hoeveel uur inzet er gerekend is en wat daar tegenover staat


Wil je als organisatie een vergoeding per overblijfbeurt bieden die de door de belastingdienst algemeen geaccepteerde vergoeding van 9 euro overschrijdt? Dat kan, maar zorg er dan voor dat daar voldoende uren inzet tegenover staan en deze ook beschreven zijn.

Als vrijwilliger mag je 150 euro per maand en in totaal 1500 euro per kalenderjaar van de organiserende partij ontvangen. Dat wist je vast al. Een vrijwilligersvergoeding mag niet 'marktconform' zijn, met andere woorden, de vergoeding mag niet lijken op een salaris (lees minimum loon per uur).

Hierover is bepaald dat een 'niet marktconforme vergoeding' maximaal 4,50 euro per uur is. Als de organisatie meent dat de vergoeding van 4,50 euro per uur te laag is, omdat de vrijwilliger bijvoorbeeld een bovenmatig verantwoordelijke taak heeft, kan hiervoor een aanvraag gedaan worden bij de belastingdienst.

In alle andere gevallen, ben je gebonden aan de €4,50 per uur


Om de administratie qua vergoedingen goed op orde te hebben, zorg je ervoor dat duidelijk is welke persoon op welke datum welke werkzaamheden heeft verzorgd. Met de afspraken in de hand is duidelijk wat de vergoeding per tso-beurt of periode is.

Let op: houd goed in de gaten dat een vrijwilliger de maximale vergoeding per maand/per kalenderjaar niet overschrijdt! Als dit wel gebeurt, dien je als organisatie aan de belastingdienst door te geven aan wie welk totaalbedrag is uitgekeerd. De belastingdienst kan dan bij deze vrijwilliger aankloppen voor inkomstenbelasting over de gehele vergoeding. De vrijwilliger betaalt dan niet alleen over het 'teveel ontvangen bedrag', maar over het totaal!

Ontvangt een (aspirant) vrijwilliger een uitkering?


Laat deze persoon zelf contact opnemen met de uitkeringsinstantie. Laat navragen of hij of zij vrijwilligerswerk mag doen en of er een vergoeding mag worden ontvangen. Er zijn verschillende regelingen, de ene keer mag het wel, de andere keer niet. Vervolgens bestaat ook de kans dat de hoogte van de toegestane vergoeding afwijkt van de standaard.

Prettig als voor iedereen duidelijk is wat kan en mag, toch?