vrijdag 15 augustus 2014

rubriek: , ,

Samen met een tso-adviseur een verdiepingscursus ontwikkelen voor onze TSO

Werkend in en met een team van experts, allen zijn ouder van een kind, vind ik dat je als coördinator moet luisteren naar de mensen die op de groep staan. Zij zijn tijdens de overblijf degene die mij kunnen vertellen hoe de groepen draaien en wat er allemaal gebeurt. En uiteindelijk kunnen zij zelf ook als beste vertellen waar ze aan willen werken. Zowel met de kinderen, maar ook met collega’s, leerkrachten en met mij.

Inventariseren wat we willen leren wat betreft


Afgelopen week zijn wij met zijn allen bij elkaar gaan zitten en hebben een inventarisatie gemaakt van waar een ieder meer van zou willen weten. Dit alles onder leiding van een TSO-adviseur. We zijn begonnen met vragen welke handvaten de tso-medewerkers missen en waar ze zelf behoefte aan hebben.

Communicatie feedback geven


Daar kwam een hele lijst uit waaronder: communicatie, heel breed, met elkaar, met kinderen, maar ook met school en ouders. Ook het feedback geven en krijgen van mij en van elkaar. Sommige vroegen ook om tips om de hele groep toe te spreken en om de hele groep in een keer tegelijk stil te krijgen, om met de kinderen in gesprek te gaan. Verder gaan de TSO-adviseur/trainer, directrice en ik, observaties houden en deze bespreken in de groep, feedback geven dus.

Alle medewerkers betrekken


Zoals overal heb je mensen die veel zeggen maar ook mensen die weinig zeggen, wij zorgen ervoor om alle mensen erbij te betrekken. Ook is het natuurlijk zo dat je sterke medewerkers hebt en wat minder sterke medewerkers. Ik hoop dat we allemaal van elkaar kunnen leren. Ik vindt het belangrijk om de medewerkers te betrekken bij het opstellen van de cursus. Op deze manier voelen ze zich gehoord en gewaardeerd.

De cursus samen ontwikkelen voor onze eigen TSO


Tijdens de cursusochtenden worden er veel praktijkvoorbeelden gebruikt waar we dan met zijn allen over praten. Op deze manier kan een ieder kwijt wat zij kwijt wil en doet goed mee. Juist omdat de cursus is toegeschreven op onze TSO, maakt dat je een beter gerichte cursus krijgt die aansluit op het klimaat van school. Mijn ervaring is dat het op deze manier ook voor mij, kinderen, leerkrachten en tso-medewerkers erg prettig is. Uiteraard ben ik degene die in overleg met de TSO-adviseur/trainer bepaalt of alle aspecten aan bod komen in de cursus.

Kinder-EHBO


Onze medewerkers krijgen naast een pedagogische cursus elk jaar een herhaling kinder-EHBO, gegeven door een bedrijfsarts die dit leuk vindt om te doen en elk jaar met plezier 4 ochtenden dit komt doen.

Als team blijven verbeteren


In totaal zullen de medewerkers dit jaar 12 tot 14 cursusochtenden hebben. Dit is natuurlijk heel veel, maar we willen verbeteren en niet stil staan in onze ontwikkeling.

Ik kan wel zeggen dat ik heel erg blij ben met dit TOP-team op onze TSO.

Sandra Wouters, Kinkerbuurtschool