donderdag 14 augustus 2014

rubriek: ,

Drukke start van het nieuwe schooljaar voor de coördinator

Groepsmappen en presentielijsten up to date maken


Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar staat ons altijd veel te doen, bijvoorbeeld: zorgen dat alle kinderen het informatieblad met de inschrijving krijgen voor dat schooljaar. Hierbij hoort ook dat de groepsmappen up to date gemaakt moeten worden. De kindgegevens die in deze mappen zitten, verhuizen naar een andere map. De map heeft geen specifieke volgorde al pas ik wel de presentielijsten aan op de volgorde van de mappen. Dit om heel makkelijk gegevens van de kinderen op te zoeken mocht dit nodig zijn.

Ouders vullen het inschrijfformulier in en geven de bijzonderheden op


Het is de bedoeling dat de ouders deze formulieren invullen en inleveren bij de leerkracht of bij iemand van ons. Hierop worden de naam, adres, telefoonnummer en evt. bijzonderheden ingevuld. Bij deze formulieren zit ook een betalingsformulier. Hier kan op worden aangegeven op welke wijze de ouders willen betalen.

Ouders mogen kiezen hoe ze willen betalen


Wij bieden hiervoor enkele mogelijkheden: 1 of 2 maal per jaar zelf door de ouders gestort (voor 1 oktober en 1 april), 1 of 2 maal per jaar via een automatische incasso die door mij wordt geïnd op 1 oktober of 1 april. Ook is er de mogelijkheid om contant te betalen bij ons. Soms is het zo dat de ouders niet in 1 of 2 keer kunnen betalen.

Betalingsregeling


Als zij dit bij mij melden dan kan er een regeling getroffen worden. Ik ga ervanuit dat de opvang nodig is en dat wij, als TSO zijnde, hier niet moeilijk in moeten doen. Wij vinden het belangrijk om deze ouders tegemoet te komen zodat het kind gewoon gebruik kan maken van de TSO.

Keuze aan contracten, strippenkaarten en losse TSO


Wij bieden verschillende contracten aan: Een vast contract voor 1, 2, 3 of 4 dagen per week, strippenkaarten en losse TSO. Het verschil zit in ieder geval in wat de ouder wil of nodig heeft en een contract voor vaste dagen is goedkoper dan een strippenkaart of losse TSO. Dit komt omdat bij een vast contract de administratie minder is dan bij de andere.

We doen niet moeilijk naar de ouders toe


Ook doe ik niet moeilijk als een ouder een dag wil ruilen voor de TSO, ook dit zie ik als klantvriendelijk zijn. School en ik gaan er vanuit dat we een dienst verlenen aan ouders en deze ouders dan ook zo goed mogelijk moeten behandelen en tegemoet willen en kunnen komen.

Voorkeuren voor de klassenindeling


Andere administratieve handelingen zoals klassenindeling van de TSO medewerkers doe ik altijd aan het einde van het schooljaar, zodat iedereen voor de zomervakantie al weet op welke groep hij of zij staat. Mensen kunnen bij mij hun voorkeur aangeven, net zoals de leerkrachten, maar ik maak de uiteindelijke beslissing hiervoor. Als ik dit aan de medewerkers bekend maak krijgen ze op die dag de kans om hun ongenoegen tegen mij te uiten en zal ik kijken of er nog een mogelijkheid is tot verandering.

Samenwerking leerkrachten en tso-medewerkers


Meestal verander ik dit niet, omdat het een bewuste keus van mij is geweest om dit op deze manier in te delen. Er zijn leerkrachten die al heel lang met dezelfde medewerkers op de groep werken en dit erg prettig in de samenwerking vinden gaan en dan ook bij mij komen met de vraag of dit zo kan blijven. Ik doe altijd mijn uiterste best om iedereen tevreden te houden hierin, maar sta ook erg open voor ideeën.

Diverse lijsten maken


Verder moet er aan het begin van het schooljaar nog diverse lijsten gemaakt worden : presentielijsten, betaallijsten, machtigingslijsten, maar ook voor de medewerkers moet er presentielijsten en uitbetaallijsten gemaakt worden. Al met al dus een drukke start van het schooljaar, maar dat doe ik altijd met heel veel plezier.

Sandra Wouters, Kinkerbuurtschool