vrijdag 4 juli 2014

rubriek:

Bouwstenen voor een pedagogisch kwaliteitskader

Het Landelijk Pedagogenplatform is voorstander van een verplicht landelijk kader voor de pedagogische kwaliteit van kinderopvang. In Bouwstenen voor een pedagogisch kwaliteitskader zijn de kwaliteitseisen benoemd en zijn kennis en inzicht uit wetenschap en praktijk over de ontwikkeling van kinderen met elkaar verbonden. Ook voor de tussenschoolse opvang is een praktische pedagogische visie van belang en kunnen deze bouwstenen een inspiratiebron vormen.
lees verder bij LPk