zaterdag 14 juni 2014

rubriek: , ,

Een goed pedagogisch klimaat en een team met een eigen mening

Toen ik net begon kon ik nergens informatie vinden over de TSO, helaas moet je dan zelf overal het wiel uitvinden. Wij hebben geen contact met andere scholen of mensen over de TSO omdat wij allen vrijwilligers zijn, die in principe in dienst zijn van school.

Zelf mijn ideale TSO bedenken


Gelukkig ben ik iemand die wel van uitdagingen houdt en ben mijn eigen ideeën gaan volgen. Ik ben begonnen om te bedenken wat ik zou willen zien in een TSO, en dat was redelijk wat. Ik wilde een pedagogisch klimaat met mensen die een eigen mening hebben en met liefde voor de kinderen in een geweldig team wilden werken.

Hulptroepen inschakelen


Een aantal mensen werkten al heel lang op deze TSO en deden dit volgens een, naar mijn idee, achterhaald plan. Ik ben op dat moment in gesprek gegaan met de directie en een pedagoog waarin ik uitvoerig verteld heb wat ik wilde. Gelukkig stonden deze mensen achter mij en sloegen we de handen ineen. In de diverse gesprekken die ik met de pedagoge heb gehad zette zij op papier wat ik wilde en vertaalde dit naar een cursus waar zowel school en ik ons in konden vinden.

De idealen omzetten in een training


Samen met de pedagoge hebben we de cursus in 4 dagdelen met de medewerkers doorgelopen. Onderwerpen hierin waren: communicatie, pedagogisch handelen, feedback en spiegelen/ reflecteren naar jezelf. Dit was voor de meeste mensen iets heel nieuws en spannend om uit te voeren.

Het plan ging het stadsdeel door en ik ben diverse keren benaderd om het plan op andere scholen uit te laten voeren. Wat een geweldig compliment. Ik ben ook door scholen benaderd om lezingen te geven over onze TSO, ook zo geweldig.

Resultaat: Meer zelfvertrouwen en positieve omgang met de kinderen


Deze cursus heeft als resultaat dat mensen veel meer vertrouwen in hun kunnen hebben gekregen, meer initiatief nemen en op een veel betere, positieve manier met de kinderen omgaan. Wat een vooruitgang. Ook is er door de cursus een goed overleg tussen leerkracht en TSO-medewerkers, wat inmiddels is uitgegroeid tot een volledig team met ieder de verantwoording voor elk kind. Ik zeg niet dat het bij ons allemaal perfect is, maar we zijn in ieder geval toen een hele goede weg in geslagen.

Sandra Wouters, Kinkerbuurtschool