woensdag 21 mei 2014

rubriek:

De Lerende Overblijf Medewerker

Past de kwaliteit van de tussenschoolse opvang bij het beleid en het imago van uw school? Zijn uw overblijfmedewerkers zich bewust van de invloed van hun functioneren op de groep? In de whitepaper met als onderwerp ‘De Lerende Overblijf Medewerker’ leest u hoe overblijfteams in een tso-leertraject hun competenties kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door observatie en coaching. Verder leest u over de resultaten bij een school die een tso-leertraject heeft doorlopen.
lees verder bij PO Management