donderdag 22 mei 2014

rubriek:

TSO lijkt blinde vlek in de opvang

De tussenschoolse opvang (tso) valt buiten de Wet kinderopvang. Daarmee is het een vorm van informele opvang waarvoor andere kwaliteitseisen gelden dan voor de formele opvang bij bijvoorbeeld kinderdagverblijven of bso’s. Toch vinden scholen en ouders kwaliteit en professionalisering van de tso steeds belangrijker. Wat bepaalt de kwaliteit van de tso? En kun je dat meten?
lees verder bij PO Management