woensdag 16 april 2014

rubriek:

Algemene criteria voor veilig overblijven

Tijdens de overblijf dienen kinderen zich thuis te voelen, zich gerespecteerd te weten en zichzelf te kunnen zijn. Veilig overblijven betekent een dusdanige organisatie van de overblijf dat de veiligheid van het kind structureel gewaarborgd is. Wanneer we kijken naar het geheel van de overblijf, dus de uitvoering, de registratie/administratie en de financiële afwikkeling, dan zijn dit de belangrijkste criteria.
lees verder bij TSO-ASSISTENT