dinsdag 9 juli 2019

Een Gouden Ster voor overblijven bij TSO CLUB in Harderwijk

Al binnen het eerste jaar dat TSO CLUB de tussenschoolse opvang verzorgt voor De Brug in Harderwijk heeft de tso-organisatie het keurmerk TSO-voorbeeldschool op zak. Op dinsdag 9 juli vond de feestelijke uitreiking plaats op het schoolplein, onder toeziend oog van kinderen en personeel van de school. Lees verder bij TSO CLUB
9.7.19

vrijdag 14 juni 2019

Prijswinnende scholen!

We hebben dit jaar meer leuke foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag ontvangen dan vorig jaar. Op de foto's was te zien dat er vaak veel werk is gemaakt van de viering en dat dit jaar vooral de medewerkers (en niet zozeer de kinderen) centraal stonden. Voor hen is deze dag ook bedoeld, dus dat is een goede ontwikkeling! De prijswinnaars zullen binnenkort hun prijs toegestuurd krijgen.

Rechtsboven nog een leuke foto van de Violier in Schiedam.

Bij deze wil de jury alle inzenders hartelijk bedanken!


 • Lunchtijd te Leiderdorp
 • Pius X te Welberg
 • De Octopus te Bergen op Zoom
 • Wilgen te Vlijmen
 • Violier te Schiedam

14.6.19

woensdag 12 juni 2019

,

De gesalarieerde tso-coördinator

(advertorial) Je mag er gerust vanuit gaan dat coördinator zijn een baan op zich is. Het is voor velen een vanzelfsprekendheid dat deze beloond mag worden met een echt salaris dat een stuk boven de €170 per maand van de maximale vrijwilligersvergoeding uit mag komen. Je hebt immers nogal wat verantwoordelijkheden!

Verantwoordelijkheden


Je hebt een team onder je waarvoor je je verantwoordelijk voelt: Zijn er genoeg vrijwilligers? Is de sfeer nog goed? Valt niemand buiten de boot? Hoe functioneren de medewerkers? Hebben ze scholing nodig? Op welke punten?

En veel kinderen, kinderen waar zo nu en dan iets mee aan de hand is dat je aandacht opeist. Jij voelt je verantwoordelijk voor hun welzijn en veiligheid. Jij bent degene die tijdens de overblijf het overzicht houdt en inspringt waar nodig. En ouders, veel lieve ouders maar soms ook lastige ouders en ouders die niet willen of kunnen betalen voor de TSO. Je communiceert met het schoolhoofd, de leerkrachten, de ouderraad en de MR.

Kortom, je staat altijd in het brandpunt als het de TSO betreft.

Scholing en ervaring


Misschien ben je ooit begonnen als vrijwilliger en gaandeweg kreeg je meer taken en ben je uiteindelijk zelf coördinator geworden. Na zoveel jaar in de TSO heb je een schat aan ervaring opgedaan en ben je gegroeid in je vak. Je hebt zelf trainingen gevolgd en je hebt ze georganiseerd voor je team.

Tijd voor passie


Ben je nog steeds vrijwilliger dan is het heel goed mogelijk dat je dit werk met veel passie doet en er veel uren van je vrije tijd insteekt die lang niet allemaal vergoed kunnen worden omdat je niet boven de €170 (en €1700) uit kunt komen als vrijwilliger.

Een blijk van waardering


Jij werkt niet voor de vergoeding maar voor de kinderen en de mensen waar je mee werkt. Toch mag een kleine vergoeding nooit leiden tot het gevoel dat je niet serieus genomen wordt, niet gezien wordt of niet gewaardeerd wordt voor wat je allemaal doet.

Een salaris is de kers op de taart


Om dit uit te sluiten stelt de TSO CLUB voor haar coördinatoren een salaris vast op basis van het  takenpakket en de grootte van de school. Voor een grote school met veel medewerkers en veel overblijvers is dit uiteraard meer dan voor een kleine school. Je krijgt elke maand, ongeacht de vakanties, hetzelfde vaste salaris en in de zomer nog eens 8% vakantiegeld.

We willen dat jij je om je beloning geen zorgen hoeft te maken en je je helemaal kunt focussen op je TSO.


12.6.19

Overblijfcoördinator Astrid Kruijt

De combinatie van werken met kinderen en het organiseren van het overblijven maken de baan van overblijfcoördinator op basisschool de Vlieger in Den Haag (Ypenburg) voor Astrid Kruijt tot een 'top job'. Naast het inroosteren van de overblijfouders maakt Astrid graag tijd voor een praatje met de kinderen. "Dàt vind ik het allerleukste van dit werk. Ik wil de kinderen allemaal leren kennen."

Lees verder bij TelstarOnline
12.6.19

donderdag 6 juni 2019

Vijfde editie van de Nationale OverblijfdagVandaag was de vijfde editie van de Nationale Overblijfdag. De ruim zestigduizend overblijfmedewerkers worden hiermee in het zonnetje gezet. Het Overblijf Magazine is mede-initiatiefnemer van de Nationale Overblijfdag. Hoofdredacteur Coen Schaap legt uit waarom deze dag in het leven is geroepen. Ingeborg van den Bosch is coördinator van de Comeniusschool in Zeist en geeft het overblijfteam vandaag ook een extra blijk van waardering.

Lees verder bij zeist.hu.nl

6.6.19
,

Het is vandaag NATIONALE OVERBLIJFDAG!!!!

Als TSO medewerker verdien jij vandaag een bedankje en mijn complimenten!


Dank je wel voor:
 • Het checken van de presentielijst
 • Het helpen om drinkbekers open te krijgen
 • Het toezien of er genoeg wordt gegeten en gedronken
 • Het voorlezen van een verhaaltje
 • Het toezien op opruimen van lege zakjes en pakjes
 • Het schoonmaken van de tafels
 • Het aanvegen van het lokaal
 • De hulp bij de jongste kinderen om hun jas of broeksknoop dicht te krijgen
 • Het klaarzetten van (spel)materialen
 • Het bedenken van activiteiten
 • Het voorbereiden van activiteiten
 • Het meespelen met kinderen
 • Het observeren van kinderen
 • Het begeleiden van kinderen bij conflicten
 • Het geven van het goede voorbeeld
 • Het doorgeven van bijzonderheden aan de leerkracht of coördinator
 • Het opruimen van materialen
 • Het troosten van kinderen met pijn of verdriet
 • Het hebben van een luisterend oor
 • Het bijhouden van de administratie
 • Het ingrijpen bij een dreigende escalatie tussen kinderen
 • Het bieden van emotionele veiligheid
 • Het aanspreken van kinderen op grensoverschrijdend gedrag
 • Het geven van complimenten
 • Het maken van grapjes
 • Het tonen van interesse in kinderen en hun verhalen
 • Het springtouw draaien
 • Het plakken van pleisters
 • Het regelen van Eerste Hulp
 • Het houden van overzicht
 • Het geven van meer vrijheid aan de prépubers
 • Het overleggen met collega’s
 • Het volgen van een cursus ter ondersteuning van jouw TSO werk
 • Het hanteren van regels
 • Het letten op de fysieke veiligheid van kinderen
 • Het geven van extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben
 • Het begeleiden van kinderen naar het voetbalveldje in de buurt

Ongetwijfeld ben ik nog iets vergeten.

Ik hoop dat je vandaag een leuke Nationale Overblijfdag hebt!


En maak vandaag een paar leuke foto's! Stuur ze in en win een prijs! Zie verder bij de fotoprijsvraag.


6.6.19
,

Je bent de enige op de hele school die naar mij luistert.

Tijdens het buitenspelen tussen de middag rent hij na een ruzie met een klasgenoot woedend de school in. De TSO medewerker die de escalatie van een afstand ziet gebeuren loopt snel naar haar collega. Ze meldt dat ze even naar binnen gaat om te zien waar hij is en ook om te kijken hoe het met hem gaat. De jongen, een leerling uit groep 7, blijkt niet gemakkelijk te vinden. Ze treft hem uiteindelijk aan. Zittend op de grond, naast een kast. Als ze bij hem op de grond gaat zitten en niets zegt vraagt hij wat ze komt doen.

"Ik kom even kijken hoe het met je gaat omdat ik zag dat je heel erg boos naar binnen rende."
"O", is zijn antwoord. Samen zitten ze stil te zijn.
"Voel je je al wat rustiger worden?", vraagt ze na een tijdje. Hij knikt.
"Wil je vertellen wat er is gebeurd?"

Hij vertelt over de ruzie op het plein. Ze luistert en oordeelt niet. Dan vertelt hij wat er vanmorgen in de klas is gebeurd. Ze luistert en oordeelt niet. Daarna vertelt hij wat er de laatste tijd thuis gebeurt. De tranen rollen over zijn wangen. Ze mag een arm om hem heen slaan. Dan snikt hij: "Je bent de enige op de hele school die naar mij luistert."

Het is vandaag voor de 5e keer Nationale Overblijfdag in Nederland. De dag waarop jij het verdient om in het zonnetje te worden gezet. Dank voor alle uren en dagen die jij tussen de middag op school aan het werk bent! Dank voor dat wat jij voor kinderen betekent!


6.6.19

donderdag 23 mei 2019

PERSBERICHT Nationale Overblijfdag 2019

voor de vijfde keer in Nederland

Nationale Overblijfdag 6 juni 2019


de dag waarop de overblijfmedewerkers van de basisscholen in het zonnetje worden gezet!

Voor het vijfde jaar op rij initieert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. De eerste donderdag in juni is de dag waarop de ruim 60.000 veelal vrijwillige medewerkers in de TussenSchoolse Opvang (TSO), ofwel overblijven op de basisschool, erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvertjes dagelijks.

Aandacht voor de tso-medewerkers


Alle basisscholen in Nederland wordt gevraagd om donderdag 6 juni 2019 op eigen, creatieve wijze aandacht te schenken aan het werk van tso-medewerkers. Waardering voor de inzet van deze medewerkers mag door betrokkenen in de school feestelijk worden getoond.

Een uitnodiging aan school, directie en ouders


Het Overblijf Magazine wil daarom scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden uitnodigen om de Nationale Overblijfdag met veel enthousiasme te vieren. Op de site van het Overblijf Magazine worden ideeën gegeven en is materiaal beschikbaar om deze dag een feestelijke tintje te geven. Kinderen kunnen bijvoorbeeld met elkaar of met de ouders iets tekenen of knutselen en aanbieden aan het overblijfteam. De directeur van de school of stichtingbestuurder kan de TSO-medewerkers feestelijk toespreken, een cursus cadeau doen of een taart bestellen.

Meer waardering voor overblijfmedewerkers


Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school. Het begeleiden van kinderen in de TSO is een vak apart. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De TSO dient een maatschappelijk belang: Niet alleen draagt het bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede TSO heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag.

Veel taken in zeer korte tijd


In een relatief zeer kort tijdbestek zien tso-medewerkers er op toe dat kinderen in een prettige sfeer voldoende eten en drinken. Zij begeleiden kinderen bij het binnen- en buitenspel. Tonen interesse, helpen en ondersteunen waar nodig, hebben een luisterend oor. Er worden regels gehanteerd zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Er is contact met collega tso-medewerkers, leerkrachten, tso-coördinator en soms ook met ouders. Ze zorgen dat het lokaal of de lunchruimte netjes wordt achtergelaten. Tot slot hoort ook het hanteren van veiligheidsprotocollen tot hun taak.

Gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen


Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. Onze indruk is dat dit vaak beter mag worden gezien en gewaardeerd. Een goed gefaciliteerde en ingebedde TSO is een visitekaartje voor de school.

Zie voor meer informatie het Overblijf Magazine:
tsodag.overblijf-magazine.nl23.5.19

woensdag 22 mei 2019

,

Kom ook bij de TSO CLUB!

Hoe, wat, waarom, wanneer en hoeveel ... over werken in de tussenschoolse opvang.


(advertorial) Ben je al vrijwilliger en dacht je dat je alles al wist over je functie van vrijwillig tso-medewerker? Naast enkele vacatures vind je op deze website ongeveer alles wat er maar toe doet, als het hebt over vrijwilligerswerk in de tussenschoolse opvang. Leuk om eens langs te lopen.

Vacatures in Kaatsheuvel


Wij zoeken vaders, moeders, opa's, oma's, ooms, tantes, buurtbewoners, studenten, stagiaires en 55-plussers! Gewoon iedereen die van kinderen houdt en het leuk vindt om tijdens de overblijf toe te zien dat er geen tomaten uit het raam worden gegooid en de kaas niet in het sleutelgat wordt gepropt. Is deze liefdevolle taak voor jou weggelegd? En wil je een leuk zakcentje belastingvrij verdienen? Kom dan bij de TSO CLUB!

Lees verder bij Kom werken als vrijwilliger in de tussenschoolse opvang
22.5.19

Informatiebrief Nationale Overblijfdag

Wil je de directeur en de leerkrachten van jouw school informeren over de Nationale Overblijfdag? Daartoe is een speciale brief beschikbaar.

Download de brief, print hem en zet je naam eronder. Overhandig hem daarna aan de directeur en de leerkrachten. Wil je de brief zelf nog editten? Download dan de Word-versie.

Zorg dat de brief niet in het tso-team rondgaat, dan blijft het hopelijk een verrassing!

22.5.19

dinsdag 21 mei 2019

,

Muziek bij een gezellig feestje

Op 6 Juni is het zover! Dan is het de nationale overblijf dag! Een dag om TSO medewerkers in het zonnetje te zetten. Er zijn talloze manieren om op eigen creatieve wijze invulling te geven aan deze prachtige dag.

Playlist


Wat zouden we doen als er geen muziek zou bestaan? Daarom heb ik een prachtige speellijst samengesteld speciaal voor jullie. Een lijst met de laatste prachtige hits en andere ijzer sterke songs. Liedjes die je in beweging brengen. Luister via deze spotifylink.


21.5.19
, ,

Laat tso-vrijwilligers schitteren

Als het nu zo lastig is om tso-vrijwilligers te vinden, maak het elkaar dan iets makkelijker door te zorgen voor een ultieme aanpak van de TSO. Zo blijven de bestaande vrijwilligers en komen nieuwe vrijwilligers af op de goed reclame. Zo zorg je ervoor dat vrijwilligers het leuk vinden bij jullie te werken, omdat ze doen waar zij zelf behoefte aan hebben:

Nieuwe vrienden maken


Veel vrijwilligers staan open om nieuwe vrienden te maken, zo zie je dat vrijwilligerswerk ook kan helpen tegen eenzaamheid. Vrijwilligers leren elkaar beter kennen én zijn goed voorbereid op hun taak door iedere tso-dag 15 minuten vóór het begin van het overblijven te worden ontvangen door de coördinator. Tijdens het korte overleg en speciale trainingsbijeenkomsten leren zij van elkaar. Als de coördinator regelmatig een gezellige koffiebijeenkomst, etentje of themabijeenkomst organiseert, wordt er echt gewerkt aan versterking van het team.
Tip uit de praktijk: Ga samen voordelig eten bij het buurthuis.

Actief blijven in goede gezondheid


Het effect van het tso-vrijwilligerswerk voor de senior (of werkeloze) is vaak dat zij weer een doel hebben om op te staan en naar buiten te gaan. Er wordt op hen gewacht en ze krijgen er heel vaak nog een leuke vergoeding voor.

Sociale erkenning


Als ik vraag aan vrijwilligers waarom zij denken dat zij geschikt zijn om dit werk te doen, hoor ik vaak terug dat zij met zoveel plezier met kinderen werken, dat zij zo genieten om de kinderen in actie zien. De vrijwilligers ervaren dat zij nuttig zijn in de school, in de maatschappij en dus waardevol zijn voor wat zij doen. Hoe tonen jullie je waardering voor de tso-medewerkers?
Tip uit de praktijk: Vier de Nationale Overblijf Dag.

Gevraagd zijn

Nieuwe vrijwilligers vinden lukt vaak het best door persoonlijk contact. Het meest effectief is als het enthousiasme van de bestaande vrijwilligers wordt overgedragen op de aspirant vrijwilligers. Dus, als er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op school, nodig de tso-vrijwilligers hier ook voor uit. Geef ze het podium, laat ze schitteren en vertellen over het mooie werk in de tussenschoolse opvang.

Kers op de taart


 • De vrijwilliger voelt zich serieus genomen.
 • De vrijwilliger ontvangt een kaartje op je verjaardag of tijdens ziekte.
 • De vrijwilliger ontvangt een certificaat bij … jaar trouwe dienst.
 • De vrijwilliger ontvangt bij vertrek een nette referentie.
 • De vrijwilliger heeft jaarlijks een evaluatiegesprekje, zodat er tijd en aandacht is voor hetgeen speelt bij vrijwilliger én de tso-organisatie.

Veel succes in de duurzame TSO!


21.5.19

maandag 20 mei 2019

, ,

De zoektocht naar nieuwe collega’s en meer tijdens de inspiratiedag voor tso-coördinatoren

(advertorial) Vraag jij je ook weleens af hoe anderen het doen? De volgende vragen hoorde ik laatst: 'Ik zou wel eens willen weten hoe andere TSO organisaties omgaan met kritische ouders, of ze wel eens kinderen weigeren, hoe ze aan medewerkers komen en of ze activiteiten aanbieden tussen de middag.'

Inspiratiedag door Expeditie Opvoeden


12 Juni a.s. organiseer ik voor de laatste keer een inspiratiedag voor tso-coördinatoren via open inschrijving. In de ochtend is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, jouw vraag te stellen en om aan opdrachten te werken.

Op zoek naar nieuwe medewerkers


In de middag krijg je een training Op zoek naar nieuwe medewerkers. Hierin daag ik je uit om andere manieren van zoeken in te zetten. Ik leg je uit wat er nodig is voor mensen om ja te zeggen en TSO medewerker te worden. Omdat we met een kleine groep werken kunnen we helemaal inzoomen op jouw specifieke situatie.

Wil jij er 12 juni bij zijn?


Meld je dan zo snel mogelijk aan. Op 1 juni sluit de inschrijving. Gebruiken jullie TSO-ASSISTENT voor de tso-administratie? Zie dan hier hoe je maar liefst 50% korting ontvangt!


20.5.19
, ,

Survivalgids voor de TSO

Op naar de 1000 verkochte Survivalgidsen voor de TSO! Hoe mooi is dat? Ik had het niet durven dromen. Dankbaar dat ik zoveel mensen in de tussenschoolse opvang een steuntje in de rug kan bieden. Hebben jullie al een Survivalgids voor de TSO? Je kunt hem hier bestellen. Misschien een idee om cadeau te doen tijdens de Nationale Overblijfdag? Je vindt er het thema ‘Ik mag schoppen van mijn vader’ en nog 31 andere onderwerpen.


20.5.19

vrijdag 17 mei 2019

Posters Nationale Overblijfdag

Maak de Nationale Overblijfdag bekend op school!


Gebruik de poster om de Nationale Overblijfdag bekend te maken bij ouders en leerkrachten. Je kunt hem downloaden en printen (kan ook in A3-formaat als je een A3-printer hebt).

Laat de poster inkleuren door de kinderen en geef ze mee voor de ouders of hang ze op in de school. Iedereen mag het weten! Donderdag 6 juni is het zo ver!


Verkleedfeest?!


Een tof idee om de kinderen te vragen zich op de TSO feestelijke te verkleden en zo voor een verrassing te zorgen voor het team. Laat het feest maar beginnen!
17.5.19
, ,

Dankjewel! Waarom zou je dat doen?

De vijfde Nationale Overblijfdag, donderdag 6 juni, komt dichterbij. Bedacht en bedoeld om de overblijfmedewerkers in het zonnetje te zetten door ze te bedanken. Dankjewel is zo’n eenvoudig woord en toch vaak zo moeizaam gezegd. Of helemaal niet. Wat betekent het om iemand te bedanken en welk effect heeft dit?

In de waan van de dag schiet het er vaak bij in: iemand bedanken. ‘Dankjewel, fijn dat je er was,’ ‘Bedankt dat je mijn dienst hebt overgenomen, of ‘Dankjewel dat de overblijf zo goed draait.’ Niet iedereen kan goed bedanken. Sommigen gaat het gemakkelijk af, zij zijn er vanuit hun opvoeding mee vertrouwd of hebben het zich aangeleerd, anderen moeten er echt goed over nadenken om het bewust te doen.

Dankbaarheid


Met het zeggen van dankjewel toon je jouw dankbaarheid. En onderzoek heeft uitgewezen dat dankbaarheid gelukkig maakt. Het verlaagt zelfs je stressniveau en het is goed voor je sociale contacten. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan en kwam tot de conclusie dat dankbare mensen gelukkige mensen zijn. Dus tel je zegeningen!

Trainen


Dankbaarheid kun je trainen. Door bijvoorbeeld heel bewust te bedenken waar je blij mee bent in je leven en dat op te schrijven. Elke dag drie dingen schijnt wonderen te doen. Hoe bedanken wij elkaar op de overblijf en worden jullie bedankt als overblijfmedewerker?

Gelukkige overblijf


Waar ben je blij mee als je nadenkt over de overblijf? Wat gaat goed? Zeggen jullie dat wel eens tegen elkaar? Bijvoorbeeld dat je blij bent met jullie gezellige overblijfteam, met het fijne contact met de kinderen en dat jullie voldoende vrijwilligers hebben? Of bedank je de coördinator voor al die vrijwillige uren, voor een goed georganiseerde overblijf en goed contact met het docententeam?

Overblijf in het zonnetje


De Nationale Overblijfdag is bedoeld om jullie te bedanken. Want als jij wordt bedankt, word je daar blij van en gelukkiger! Je voelt je gezien en erkend in het werk wat je doet. Jullie werk is onmisbaar voor de kinderen en de school. Een goede overblijf geeft de kinderen een gezellige lunch- en speeltijd en een rustige pauze voor de leerkrachten waardoor zij weer op kunnen laden voor de middag.

Vieren Nationale Overblijfdag


Dankjewel voor het lezen van deze column ☺. Nog geen plannen voor donderdag 6 juni als het Nationale Overblijfdag is? Een gemiste kans volgens mij. Kijk op onze website voor tips en ideeën!


17.5.19
,

Bang voor boos

'Je hoeft niet zo boos te doen, je kunt het ook gewoon zeggen hoor!’ Herken je deze boodschap? Kinderen mogen blij, bang en verdrietig zijn maar boosheid vinden we vaak lastig en willen we liefst zo snel mogelijk laten verdwijnen.
Op de overblijf heb je natuurlijk met alle emoties te maken. Boos zijn is misschien wel de lastigste. Als een kind blij is, is dat fijn en gemakkelijk. Als een kind bang is, kun je vragen waarvoor en hoe je kunt helpen. Als een kind verdrietig is, kun je troosten.

Besmettelijk


Emoties worden snel overgenomen door kinderen, ook door volwassenen. De spiegelneuronen gaan ‘aan’ in ons brein. Een natuurlijk proces. Als een kind moet huilen omdat het verdrietig is of pijn heeft, kunnen zo de tranen bij andere kinderen in de ogen verschijnen, en misschien ook bij jou? Verdriet roept iets op en boosheid roept verschillende reacties op.

Lastige emotie


Boos is lastiger te hanteren dan verdrietig. Niet alleen bij jezelf maar ook als je er professioneel op moet reageren. Als je overblijf hebt en een kind wordt heel boos, schrik je er misschien van, of moet je erom lachen of weet je niet zo goed hoe te reageren en bevries je of je wordt zelf ook boos. Wat gebeurt er als je emoties de boventoon voeren?

Limbisch


Bij een directe emotie reageer je ook direct, vooral jonge kinderen doen dit zonder eerst na te denken. Nadenken is een meer volwassen eigenschap. In ons brein zit een limbisch systeem, ook wel het emotionele brein genoemd. Dat heeft de overhand bij heftige emoties waardoor je niet meer goed denken; je ratio gebruiken. Hoe je met je limbische brein reageert, hangt weer af van je genen, je opvoeding, heftige gebeurtenissen die je als kind hebt meegemaakt en de prikkels die er zijn in je directe omgeving.

Zelfregulatie


Als de ontwikkeling van een kind goed verloopt, leert het kind van de ouders emoties en impulsen onder controle te houden. Dat heet zelfregulatie. Dus als het kind verdrietig is, wordt het getroost en ook woede wordt op die manier getemperd. Door het kind te kalmeren ervaart het dat ook ‘erge’ dingen voorbijgaan. Als een kind niet opgroeit in een veilige situatie, leert het dit niet en zijn er nog onvoldoende verbindingen in de hersenen aangemaakt die zorgen voor zelfregulatie. Het kind kan het niet zelf, de fysieke mogelijkheid ervoor is nog niet aanwezig. Wij als volwassenen en professionals kunnen en moeten kinderen daarbij helpen.

Pijn


Boosheid uit je op verschillende manieren: in het taalgebruik bijvoorbeeld met schelden of vloeken. In je lichaamstaal door bijvoorbeeld schoppen of stompen tegen levenloze dingen of door slaan en iemand anders pijn doen. Boosheid is voor sommige kinderen moeilijk te onderdrukken. Ze voelen iets en reageren direct en hebben dus moeite met zelfregulatie. Hoe ouder een kind is, hoe meer het dit leert.

Ratio


Goed reageren op heel heftige boosheid is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak weet je pas hoe je reageert als je het een keer hebt meegemaakt. Het woord ratio zegt het al: we moeten rationeel, professioneel blijven handelen en in het belang van het kind en de groep zelf rustig blijven. Het helpt als je erkennend kunt reageren.

Erkennen


‘Je bent heel boos hè? Ik zie het.’ Daarmee ontkent je de emotie niet. De kunst is om goed te kijken wat het kind en de situatie nodig heeft. Bij een lichamelijk gevecht is het een ander verhaal. Dan haal je meteen de vechters uit elkaar zodat geen pijn meer kunnen doen. Afkoelen, elk apart en na een afgesproken periode kijken of er al gepraat kan worden.

Jongens en meisjes


‘Wat maakte je zo boos? Wat gebeurde er, kun je er woorden aan geven? Hoe zou je ook kunnen reageren? Houd het kort, vooral bij jongens en ga niet herhalen of preken. Vraag of het nu goed is en ze verder kunnen en laat ze elkaar een hand geven. Klaar, zand erover. Bij meisjes kan het langer duren. Daar is soms meer tijd nodig en kan het ook zo weer oplaaien. En als er sprake is van weinig zelfregulatie en het komt vaak voor, dan is overleg met de docenten verstandig voor een eenduidige aanpak.


17.5.19

donderdag 16 mei 2019

,

Je wordt bedankt!

Zeven extra ideetjes om TSO medewerkers te bedanken op de Nationale Overblijfdag van 6 juni


 1. Koop een kartonnen lege mini-puzzel bij een hobbyshop of bij Action. Vraag een of meerdere kinderen er een leuke tekening op te maken die te maken heeft met overblijven. Zorg dat de tso-medewerker hier niets van komt te weten. Geef tijdens de Nationale Overblijfdag zoveel kinderen als er puzzelstukjes zijn een stukje van de puzzel. Zij verstoppen die in hun hand. De overige kinderen doen alsof ze een puzzelstukje in hun hand hebben. De tso-medewerker moet zo snel mogelijk de puzzel compleet zien te krijgen. Zij staat of zit voor de groep en zegt: ‘Mag ik de hand zien van …… (naam kind).’ Heeft het kind een puzzelstukje dan haalt ze het op. Ze moet weer terug naar haar plek voordat ze het volgende kind mag vragen. Hoeveel seconden of minuten heeft ze nodig? Laat één van de kinderen de tijd bijhouden.
 2. Maak voor iedere collega een T-shirt waarop zijn/haar talent staat. Gebruik hiervoor textielstiften of laat het bedrukken.
 3. Maak een Playlist in Spotify met allerlei muziek die je bij jullie tso-team vindt passen en deel die lijst met de medewerkers. (Er zit muziek in dit team!)
 4. Maak actiefoto’s van iedere tso-medewerker en doe die voor iedere collega apart in een lijstje.
 5. Laat de kinderen een aardigheidje verstoppen in de klas. De tso-medewerker komt er door het stellen van vragen achter waar het is. Het mogen alleen vragen zijn die met ja of nee beantwoord kunnen worden.
 6. Vraag de leerkracht een bedankkaart te schrijven voor de tso-medewerker.
 7. Koop een doos met allerlei soorten kralen. Het is juist leuk als ze verschillen in kleur en grootte. Koop ook een kettingveter of koord. Geef elk kind een kraal. Geef de veter of het snoer aan de tso-medewerker. Zij mag een naam van een kind noemen. Die komt naar voren en doet de kraal aan het koord doen. Zo ontstaat een bijzondere ketting.


16.5.19

woensdag 15 mei 2019

Prijzen voor de leukste foto's van de Nationale Overblijfdag 2019!

De TSO's met de mooiste of leukste foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag kunnen ook dit jaar weer een prijs winnen.
De redactie bejureert alle inzendingen en plaatst winnende foto's op de website.

Dus email je leukste foto's uiterlijk woensdag 13 juni naar info@overblijf-magazine.nl en vermeld naam en adres van de TSO of school.

Let op dat je toestemming vraagt voor publicatie om kinderen herkenbaar te fotograferen!

De te winnen prijzen


15.5.19
,

Kinderfeestje in Dubai?

Tijdens de lunch vraagt ze de kinderen hoe de vakantie is geweest. Ze herinnert zich dat een van de jongens zijn verjaardag zou vieren. Ze vraagt of hij een leuk feestje heeft gehad. Enthousiast vertelt hij dat hij met vijf vriendjes naar Dubai is gevlogen. Haar mond valt open van verbazing. ‘Naar DUBAI!?’, herhaalt ze met een iets te harde stem. ‘Ja, mijn vader had tickets gekregen.’

Ze voelt zich boos worden. Dit is toch niet normaal? Ouders bedenken de gekste dingen. Dit kan zo toch niet langer? Uit boosheid vraagt ze niet door over het feestje. Ze zegt: ‘Nou, een feestje in de achtertuin is net zo leuk hoor.’ Er volgt een verhaal over het plezier dat ze had met koekhappen tijdens een feestje van haar eigen dochter.

Ik ben heel benieuwd. Hoe zou jij reageren? Bepaal je reactie voor je doorleest.

Zou jouw reactie anders zijn als je het volgende weet:
 • De jongen volgt basisonderwijs op de Internationale Afdeling van een basisschool
 • Hij van jongs af aan gewend is i.v.m. werk van zijn vader de wereld over te reizen
 • Hij de tijdzones uit zijn hoofd kent
 • Hij een wereldkind is

Verschillende leefwerelden


Als jouw leefwereld en die van een kind flink verschillen kan het lastig zijn om je in die andere wereld van kinderen en ouders te verplaatsen. Dit jongetje wilde meer vertellen maar kreeg de kans niet. Het vraagt zelfbeheersing om niet gelijk met een oordeel te komen. Daarvoor moeten we onze Opvoedspieren© trainen.

Verzet je niet tegen de verschillen. Help kinderen elkaars wereld te begrijpen. Dat kan je o.a. doen door kinderen ruimte te bieden om te vertellen en door het stellen van vragen.


15.5.19