maandag 4 februari 2019

,

Effect van de training

Ik geniet ervan om tso-medewerkers inspiratie en ervaring te laten opdoen om het overblijven voor henzelf én de kinderen nog fijner te laten verlopen. Maar, het effect in de praktijk is soms maar klein. Hoe komt dat toch? Maar beter, wat kunnen we eraan doen om het effect te vergroten? Het blijkt dat nieuwe inzichten en werkwijzen in praktijk brengen een zorgvuldige aanpak vraagt. Effect bereik je door drie stappen te zetten:

 1. Noodzaak van de training vaststellen (vóór de trainingsdag)
 2. Creëren van draagvlak (ná de training met het gehele team)
 3. Vinger een de pols houden (tijdens het periodieke werkoverleg)

Noodzaak van de training vaststellen


Observeer het overblijven een paar keer. Stel vast wat goed gaat en stel vast waar verbetering wenselijk is. Of nodig een expert uit om met een frisse blik naar jullie TSO te kijken. De directeur (samen met de tso-coördinator) beantwoordt daarna de volgende vragen:

 • Wat is de eerste reden om een training te organiseren?
 • Wat zal de meerwaarde zijn om de nieuwe kennis en ervaring van de tso-medewerkers in praktijk te laten brengen?
 • Wat betekent het doel (bijvoorbeeld 'verbetering van de pedagogische kwaliteiten') voor de tso-praktijk?

Creëren van draagvlak


Het komt vaak voor dat niet alle teamleden aanwezig konden zijn bij de training. De afwezigen hebben niet die inspiratie opgedaan en zullen vragen stellen en hun bedenkingen kunnen hebben over de noodzaak. Veranderingen hebben tenslotte nieuwsgierigheid naar de nieuwe aanpak, maar ook vaak weerstand en onzekerheid tot gevolg.

 • Leg als directeur/tso-coördinator uit wat de voordelen van de nieuwe aanpak en werkwijze zullen zijn. Benoem de reden vanuit het perspectief van de ouder/medewerker om te komen tot een (bijvoorbeeld: professionelere) aanpak.
 • Laat één van de enthousiaste deelnemers vertellen over de opgedane ervaringen. Deze persoon kan vaak andere tso-medewerkers overtuigen.
 • Geef ruimte aan kritiek en vragen en probeer die zo goed mogelijk te beantwoorden.
 • De directeur/tso-coördinator kan tenslotte vertellen dat de nieuwe benadering niet voor altijd is, maar dat de aanpak na een halfjaar weer wordt geëvalueerd.

Vinger een de pols houden


Als de keuzes voor de nieuwe aanpak zijn gekozen, is het van belang aandacht te blijven geven aan de voortgang. Als deze stap wordt vergeten, bestaat de kans dat de nieuwe aanpak een stille dood sterft.

 • Bespreek in het werkoverleg het daadwerkelijk gebruik van de aanpak/methode.
 • Zorg dat de nieuwe aanpak/methode werkbaar blijft. Welke voorwaarden gelden om dit te realiseren?
 • Zorg ervoor dat de aanpak/methode daadwerkelijk wordt uitgevoerd als eerder bedoeld, zodat de bewezen aanpak ook echt kan werken.
 • Laat tso-medewerkers ook enkele criteria opstellen voor een goede aanpak. Handvatten/afspraken dragen bij aan een goede uitvoering van de opdracht.
 • Bespreek regelmatig (bijvoorbeeld tussen iedere vakantie één keer) de effecten van de nieuwe aanpak/methode. Zijn de gewenste effecten gebaseerd op de nieuwe aanpak?

Succes met jullie duurzame TSO!


4.2.19
,

Vrijwilligersvergoeding van €4,50 naar €5,00 per uur!

Eerder dit jaar was de verruiming van de belastingvrije grenzen naar €170 per maand en €1700 per jaar belangrijk nieuws. Inmiddels is er nóg een verruiming:

De vrijwilligersvergoeding gaat omhoog van €4,50 per uur naar €5,00 per uur!


Dit is heel goed nieuws want hierdoor wordt het beter mogelijk om een vergoeding van €9 of €10 per keer te verantwoorden en gemakkelijker om vrijwilligers te vinden.
Voor medewerkers onder de 22 jaar stijgt de vergoeding van €2,50 naar €2,75 per uur. Voor jong en oud worden dezelfde maxima gehanteerd: €170 per maand en €1700 per jaar.

Verantwoording


Gebruik voor de verantwoording tegenover de belastingdienst of andere instanties af te leggen deze handige calculator van TSO-ASSISTENT. (Voor gebruikers van TSO-ASSISTENT: Login en ga naar MEDEWERKERS. De calculator daar is nog iets handiger.)

Melden blijft belangrijk!


Overigens blijft het raadzaam om als vrijwilliger altijd te melden bij het UWV of je gemeente dat je van plan bent vrijwilligerswerk te gaan doen. Regels kunnen namelijk veranderen zoals je ziet. De Bijstand is een gemeentelijke zaak. Zo moet je bijvoorbeeld in Amsterdam je gehele vrijwilligersvergoeding weer inleveren op je bijstand als je jonger bent dan 27.


4.2.19
,

Inspiratiedag voor tso-coördinatoren woensdag 13 maart 2019 te Vlijmen (NB)

Tijdens onze cursussen voor de overblijf merken we telkens weer dat het zo inspirerend is te horen hoe op andere scholen de overblijf is georganiseerd.

Daarom organiseert Sheila Hoogeland ook in 2019 een Inspiratiedag voor overblijfcoördinatoren. De hoofdmoot van deze dag is natuurlijk uitwisselen en van elkaar leren.

De manier waarop wij met collega’s, ouders en leerkrachten communiceren staat centraal tijdens deze dag.

Onderwerpen die aan bod komen:


 • Communiceren met samenwerking
 • Omgaan met kritiek
 • Check-up TSO en beleidsplan

Meer informatie en inschrijven bij TSO-Support.
4.2.19

donderdag 31 januari 2019

Tussenschoolse sportcompetitie in Belgie

Een inventieve sportleraar in het Vlaamse plaatsje Tielt voert met succes een nieuw sportidee uit, tussen de middag: Competities tussen scholen. Hij past dit toe bij het voortgezet onderwijs, het is dus niet direct vertaalbaar naar de Nederlandse TSO op de basisschool. Maar het idee is misschien inspirerend voor diegenen die zich bekommeren om het bewegen tijdens de TSO ...

Lees verder bij HLN
31.1.19

dinsdag 29 januari 2019

,

Inspiratiedag voor tso-coördinatoren te Roelofarendsveen op 12 juni 2019

De dag is echt iets voor jou:


 • Als het je leuk en fijn lijkt om samen met collega coördinatoren van gedachten te wisselen
 • Als je tips wilt krijgen over het vinden van nieuwe TSO medewerkers
 • Als jij wel tips en tools kan gebruiken bij het leiding geven aan vrijwilligers
 • Als jij je wilt verdiepen in het leggen van een goede basis voor het coachen van vrijwilligers
 • Als jij graag met nieuwe ideeën en energie aan het werk gaat

We gaan aan de slag met het thema Leidinggeven aan TSO vrijwilligers


 • ruimte voor eigen actuele vragen
 • het managen van verwachtingen
 • hoe creëer je een aanspreekcultuur?
 • spanningsveld vrijwillig maar niet vrijblijvend
 • gezelligheid versus professionaliteit
 • wat komt de vrijwilliger halen?
 • begeleidingsbehoefte van de vrijwilliger
 • hoe creëer je een aanspreekcultuur?
 • werken de regels en afspraken?
 • werken met de 14 vaardigheden kaartjes voor het positief begeleiden van kinderen
 • versterken effectieve communicatie
 • een lastig gesprek en casus oefenen

Info & inschrijven bij Expeditie Opvoeden

29.1.19
,

Columnist Yvonne Hoogman, kinder-EHBO

Yvonne Hoogman, actief EHBO-er op kinderevenementen


Ik heb in 2008 mijn EHBO-diploma gehaald. Dat was toen nog niet met kinder-EHBO erbij. In 2009 kreeg ik neefjes en nichtjes. Ik wilde toen wel graag weten wat ik moest doen bij ongelukjes. Daarom besloot ik de aantekening kinder-EHBO te halen.

Kinderevenementen


Ik ging vanuit mijn EHBO-vereniging vaak helpen op evenementen met kinderen. Sportwedstrijden, Sinterklaasintocht, carnaval en wat je maar meer bedenken kunt. Ik vind het heel erg leuk kinderen op een prettige manier gerust te stellen en te behandelen. En de kinderen gaan ook meestal snel weer door met het evenement.

Voorlichting


Omdat er niet altijd EHBO is vind ik het belangrijk dat er een goede voorlichting is over wat je moet doen bij ongelukken. Dit ligt namelijk vaker voor de hand dan je denkt. Ik hoop op deze website een bijdrage te kunnen leveren.29.1.19

zondag 20 januari 2019

,

Kinderen zijn geen kleine volwassenen

Met deze opmerking start ik vaak een opleiding kinder-EHBO.

Waarom zijn kinderen dan geen kleine volwassenen?


Het is niet alleen dat kinderen nog niet lichamelijk volledig ontwikkeld zijn, maar ook psychisch en motorisch moet er in de kinderjaren nog veel ontwikkeld worden.
Als we kijken naar de lichamelijke bouw van kinderen zien we dat:
 • De luchtwegen smaller en kleiner zijn
 • De hartfrequentie sneller is
 • De ademhaling ook sneller is
 • En het hoofd groter is in verhouding met het lichaam.
 • Een kind is dus GEEN kleine volwassene!

Wat kunnen we zien en merken bij de kinderen van 4-6 jaar, de jongste groep die bij de TSO aansluit?


Kleuters zijn over het algemeen levendig en opgewekt. Zijn vaak Jantje lacht en Jantje huilt, heeft belangstelling voor zijn leeftijdsgenootjes en worden eigenzinniger. Soms leven ze in een fantasiewereld.

In het begin bestaat het denken uit en mengeling van fantasie en realisme. Langzamerhand krijgt het kind zicht op de logische samenhang tussen concrete zaken. Het kind gaat deel uit maken van groepen en wil hier onderdeel van zijn. Op bepaalde leeftijd vinden kinderen het vanzelfsprekend dat zij kunnen hollen, springen, fietsen zonder na te denken.

Elke stap in de ontwikkeling geeft nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe risico’s

Welke ongevalletjes kunnen er dan gebeuren in deze leeftijdscategorie?

Rond de leeftijd van 4-6 jaar, zien we:
 • Vallen van hoogte
 • Verdrinking
 • Vallen met de fiets
 • Snijden aan scherpe voorwerpen
 • Verbranden aan open vuur
 • Bekneld raken, bijv. vinger tussen de deur, voet tussen de spaken van een fiets

Daarom is het goed om ook bij de TSO te beschikken over een gevulde verbandtrommel!
Wat is handig om daarin te hebben zal ik in mijn volgende column behandelen.

Veel plezier met de jongsten in de groep!


20.1.19

vrijdag 18 januari 2019

De basisschool houdt nu nog slechts pseudopauzes

"Steeds meer scholen stappen over op een continurooster. Ze hebben in dit rooster een veel kortere middagpauze, meestal onder begeleiding van dezelfde leerkracht. Maar scholen worstelen met deze verantwoordelijkheid. Voor het eten en drinken is maximaal 15 minuten ingepland – de resterende 15 minuten worden besteed aan buitenspelen - en bij veel scholen staat de televisie dan aan..." Lees verder bij NRC
18.1.19

woensdag 16 januari 2019

,

Geen tijd om ruzies te begeleiden

illustratie Janneke de Boer-Boleij
Er moet mij iets van het hart. Iets wat mij al langere tijd bezig houdt. Tijdens Expeditie Ruzie nemen we de stappen door die nodig zijn om op een positieve manier ruzies tussen kinderen te begeleiden. Stappen waarvan uit onderzoek blijkt dat ze kinderen helpen inzicht te krijgen. Stappen die hen helpen om steeds beter zelfstandig conflicten op te lossen.

Op een of andere manier ontstaat vaak het idee dat die stappen tijd kosten, of beter, te veel tijd kosten. Tijd die men zegt niet te hebben tijdens de TSO. Want als ik ‘hier’ te lang bezig ben, gebeurt er ‘daar’ weer wat. En dat is nu precies waar het om gaat. Ruzies zijn niet goed genoeg opgelost en daarom laaien ze steeds weer op. Dat geeft aan alle kanten irritaties. Zowel bij de kinderen als de volwassenen.

Het raakt mij als je zegt er geen tijd voor te hebben

 • Want wat betekent het voor kinderen als je ze niet op een positieve manier wil leren hun ruzies zelfstandig op te lossen?
 • Want wat doet het kinderen als jouw emoties met je aan de haal gaan?
 • Want wat doet het met kinderen als er iedere middag een politieagent controlerend rondloopt en boetes uitdeelt?
 • Want wat betekent het voor de sfeer in de groep of op het speelplein?

Investeren loont


Als je met elkaar investeert in het begeleiden van ruzies en echt bij de kern van conflicten komt dan profiteren de kinderen en ook jijzelf daarvan. Het is een investering die zich op korte en soms wat langere termijn absoluut terugbetaalt. Je krijgt een stevigere band of vertrouwensband met kinderen als zij merken dat jij moeite doet om hen te begrijpen en ondersteunen waar nodig. Er ontstaat meer inzicht in elkaar en ook meer begrip voor elkaar.

Om je eens af te vragen:

 • Mogen kinderen van jou ruzie maken?
 • Gaat iedereen op een andere manier met ruzies om of is er voor kinderen een bepaalde voorspelbaarheid voor jullie aanpak?
 • Hoe reageer jij op ruzie?
 • Grijp je gelijk in?
 • Kijk jij eerst of kinderen er zelf uitkomen?
 • Bepaal jij de oplossing?
 • Voel jij je een politieagent?

Hersenen houden niet van verandering


Ik daag je uit om eens bewust stil te staan bij ruzies en even naar jezelf te kijken hoe je het doet. Onze hersenen houden niet van verandering. ‘Ik heb daar geen tijd voor’, is een breinreactie die alles bij het oude wil houden. Misschien is het handig om te weten dat je hoofd zo werkt. Gewoontes, automatisch reacties kosten nauwelijks energie. Dat vinden je hersenen fijn. Wil je iets op een andere manier aanpakken dan betekent dat een inspanning en dus energie. Het kost tijd om een nieuwe gewoonte aan te leren.


16.1.19

maandag 14 januari 2019

,

Speelfiguren in allerlei soorten en maten

Speelfiguren


Speelfiguren zijn eigenlijk alle soorten figuren die in het spel een rol kunnen aannemen. Dit kunnen bijvoorbeeld poppetjes van de Playmobil zijn, Legofiguren, poppenhuispoppetjes, gecreëerde poppetjes van bestaand spelmateriaal (zelfs 2 wiebelogen op een houten blokje kan een poppetje zijn) of een geheel eigen spelfiguur.

Wat voegt het toe?


Het ontwerpen en maken van eigen spelfiguren kan iets toevoegen aan het basisspelmateriaal en meer spelmogelijkheden geven. Kinderen spelen graag in hun eigen spelbeleving, voor de een is dit bijvoorbeeld een prinsessenhuis en de ander de drakenwereld. Door eigen speelfiguren toe te voegen kan een huis van houten blokken eenvoudig een prinsessenkasteel worden en een zandbak een oceaan vol zeedieren.

Een uniek speelfiguur


Je eigen speelfiguur maken is heel eenvoudig. Een van de manier is door het lamineren van tekeningen. Instructies: Geef de kinderen blaadjes van ongeveer 6 bij 3 cm. Hierop mogen ze hun eigen poppetjes (of monsters of …) tekenen. Wanneer deze zijn getekend, kunnen de poppetjes worden uitgeknipt. Daarna kunnen ze de achterkant van het figuur inkleuren. Wanneer dit klaar is, wordt het figuur gelamineerd voor stevigheid. De figuren kunnen eenvoudige haren krijgen van draad of wol (vast geniet aan het figuurtje). Om de poppetjes te laten staan kun je een klein bolletje klei gebruiken als voet.

En nu?


Laat de kinderen de speelfiguren op hun eigen manier inzetten in het spel. Hebben ze er meer nodig? Laat ze ontdekken en creëren. Het huidige spelmateriaal krijgt zo een nieuwe dimensie!

Extra tip:


Een bak in de ruimte zetten met speelfiguren geeft veel inspiratie. Kinderen die het fijn vinden om op weg te worden geholpen in hun spel, kan dit een extra steuntje geven. Hoe kinderen speelfiguren inzetten in hun spel is zeer wisselend. De een laat ze liever links liggen, terwijl de ander het als speelvriendjes ervaart.

Op kijkopspel.nl/downloads kun je gratis sjablonen downloaden om van je vinger een speelfiguurtje te maken. En op onze facebookpagina (facebook.com/kijkopspel) plaatsen we geregeld berichten over hoe je het spel van kinderen kunt stimuleren.

Veel speelplezier!


14.1.19
,

Noodzaak van Kunst en Cultuur

Het water in mijn waterkoker borrelt en de verse gember is geraspt. Een heerlijke week vol repetities voor mijn nieuwe theater “It’s a mans world” heb ik zojuist afgesloten met onze eerste try-out in Aalten. Geboorteplek van Pieter te Lintum of te wel de schilderende ambassadeur van de achterhoek.
Tijd voor ontspanning!

Noodzaak van Kunst en Cultuur


Op het nieuws verschijnt een item over een verschrikkelijke tsunami waarbij talloze mensen om het lezen zijn gekomen. Infrastructuren weggespoeld. En nog een groter aantal overlevenden zijn gedwongen om vanuit complete chaos met niks weer iets opbouwen. Kortom een ramp!
En toch..
Zijn we in staat om rustig naar bed te gaan en compleet onbewogen 6-8 uurtjes te slapen. Waarom is dat? Dit komt omdat het filter “nieuws” geen kunst is! Het raakt niet! En brengt je niet in beweging. Stel dat je door het oog van een kunstenaar een roman leest over slechts een persoon die het ergste wat je maar kan inbeelden meemaakt, dan raakt dit jou wel tot in je ziel. De kunstenaar bepaalt de emotionele context. Daarom is kunst noodzakelijk!
Kunst raakt en brengt je in beweging.

Noodzaak voor vooruitgang is kunst


Door de Amsterdamse grachten kleurt het momenteel prachtig van de kunst objecten die het ALF gestalte geeft. In 2012 toen ik in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in Westerpark woonde, begon dit festival met iets meer dan 300.000 bezoekers. Nu, jaren later telt het festival meer dan 900.000 bezoekers. De in China geboren kunstenaar Ai Wei Wei exposeert momenteel hier zijn langste werk ooit “thin line”. Deze is maar liefst 6,5km lang.

Wie zijn we in 2050?


We zijn hoog opgeleid en flexibel. En dankzij het internet zullen we in staat zijn beter gelijkgestemden in de enorme mensenmassa te vinden. Collega’s, muzikanten, schilders etc. Het gevolg is wel dat, als we minder andersdenkenden tegenkomen, het vermogen om elkaar te begrijpen steeds verder zal afnemen. Om de ander te begrijpen is juist een hoog EQ van belang. Volgens Aristoteles vergroot kunst onze empatisch vermogen. Dankzij kunst kun je verscheidenheid aan emoties leren kennen en herkennen.

Kunst is de fundament voor verandering en vooruitgang. Het helpt ons om te leren leven en het helpt om te leren sterven. Kunst is therapie volgens de Britse filosoof Alain de Botton. Wat vind jij?


14.1.19

zondag 13 januari 2019

Werken in de tussenschoolse opvang

Een mooi overzicht van alles wat te maken heeft met het beroep van vrijwillig tso-medewerker kom je tegen op de website 'Kom werken in de tussenschoolse opvang' van de TSO CLUB. Leuk om eens doorheen te bladeren, ook al ben je een ervaren kracht!

Lees verder bij Werken in de tussenschoolse opvang
13.1.19

donderdag 20 december 2018

Oudste overblijfopa


Alle 55 kinderen van de St. Jozefschool in Haghorst hebben woensdag Jan van der Aa in het zonnetje gezet. De Haghorstenaar viert zijn 80ste verjaardag en is daarmee volgens de school ‘misschien wel de oudste overblijfopa van Brabant’. Als het aan Jan ligt blijft hij nog lang actief op de school.

Lees verder bij Brabants Dagblad
20.12.18

maandag 10 december 2018

,

Nieuw: De vacaturebank voor de TSO!

illustratie bradmatsushita.com
De Vacaturebank van het Overblijf Magazine brengt scholen en vrijwilligers bij elkaar. We hopen met deze nieuwe service beide partijen te helpen. Scholen helpen we hun vrijwilligerstekort op te heffen en aspirant vrijwilligers helpen we aan een leuke job in de overblijf. Meld je aan!

Ga naar de VACATUREBANK
10.12.18

zaterdag 8 december 2018

80 jaar en nog steeds overblijfjuf!

Joke Donkersteeg van De Wegwijzerschool in Leidschendam is 80 jaar geworden en doet nog steeds drie dagen in de week vrijwilligerswerk op school. Hoe bijzonder is dat?

Lees verder bij Het Krantje
8.12.18

Kerstplacemat

Een prachtige placemat om in te kleuren en te gebruiken tijdens de kerstmaaltijd op school of thuis.

Downloaden bij Internetwijzer BAO
8.12.18

dinsdag 4 december 2018

,

Doe jij dit ook?

We spreken kinderen vaak aan door het stellen van vragen als:


 • Doe je dat thuis ook?
 • Zou je het leuk vinden als… (bijvoorbeeld: zij dat bij jou doet?)
 • Denk je dat ik dat leuk vind?
 • Wat doe jij nou?
 • Vind je dat normaal?

Weet je waarom je in een eerste reactie vaak dit soort vragen stelt? Je wilt het kind laten nadenken. Je wilt dat het zelf beseft dat het fout bezig is.

En krijgen als antwoord ...


De vragen hierboven geven meestal niet het door jou gewenste antwoord. Je hoort, zeker van mondige bovenbouw kinderen, vaak antwoorden als:

 • Doe je dat thuis ook? Ja, dat doen wij
 • Zou je het leuk vinden als… (bijvoorbeeld: zij dat bij jou doet?) Boeit me niet
 • Denk je dat ik dat leuk vind? Ja
 • Wat doe jij nou? Ik doe niets
 • Vind je dat normaal? Ja

Gesprekstoppers


Dit soort antwoorden stoppen een gesprek. Je voelt je met een mond vol tanden staan. Je voelt je misschien boos worden. Je vindt het brutale reacties enz. Jongens uiten zich vaker dan meisjes op deze manier. Zijn er ook nog vrienden in hun buurt dan willen ze niet afgaan. Volgens Hans Kaldenbach zullen kinderen als ze bestraffend worden aangesproken in de ontkenning gaan. Ze kijken van je weg. Het zit in hun natuur.

Voorkom een impulsieve reactie


Probeer uit die eerste vraagimpuls te stappen. In plaats van vragen stellen zeg je, liefst onder vier ogen, wat je wilt dat er gebeurt. Houd het kort. Laat een stilte vallen, dat geeft rust. Het kind kan dan laten bezinken wat jij zegt.


4.12.18

dinsdag 27 november 2018

,

Update calculator vrijwilligersvergoeding

Per 1 januari 2019 gaan de belastingvrije grenzen naar €170 per maand en €1700 per jaar. Dezelfde grenzen gelden voor vrijwilligers met een uitkering van de bijstand of UWV. Het maximale bedrag per uur blijft €4,50 (en €2,50 onder de 22 jaar).

De calculator hanteert nu al de nieuwe grenzen dus kun je hem al gebruiken bij je berekeningen voor volgend jaar.

Lees verder bij TSO-ASSISTENT.
27.11.18

dinsdag 20 november 2018

,

Gezond(er) Sinterklaas

Sinterklaas betekent voor veel Nederlanders smullen van pepernoten, taaitaai, chocolade en stukjes banketletter. Pakjesavond heet niet voor niets ‘het heerlijk avondje’. Geniet van deze gezellige, spannende tijd. Wil jij in deze periode toch een beetje op je gewicht letten? Lees dan deze tips van het Voedingscentrum.
20.11.18

maandag 19 november 2018

Welke snacks geven ouders mee naar school?

Ouders en Onderwijs heeft haar lezers (ouders) gevraagd wat ze hun kinderen tussen 9 en 12 zoal meegeven naar school. Het blijkt dat vooral fruit populair is en dat ouders in grote getale rekening houden met de wensen van hun kind. Als snackgroenten duurder dan een euro worden, willen de meeste ouders er niet meer voor betalen. Bij kinderen zijn vooral komkommer en tomaat geliefd.

Lees de complete uitslag van het onderzoek bij Ouders en Onderwijs

19.11.18