Vacatures

illustratie bradmatsushita.com
De redactie van het Overblijf Magazine staat open voor redacteuren met hart voor de TSO en die plezier hebben in het schrijven van stukjes. Zijn er vacatures dan publiceren we ze op deze pagina. Wij streven ernaar om voor elke discipline twee actieve redacteuren binnen ons team te hebben.

Vrijwilligers


Het Overblijf Magazine is niet commercieel en draait geheel kostenneutraal. Het heeft geen inkomsten. Alle redacteuren en medewerkers zijn vrijwilligers. De afspraak is dat je tenminste elke 2 maanden een column of artikel schrijft. Als beloning krijg je meer naamsbekendheid en meer bezoekers op je website.

Je banner wordt op de website geplaatst, je krijgt een persoonlijke introductiepagina (voorbeeld) en je mag je aanbod promoten d.m.v. advertenties en advertorials (voorbeeld).

Heb je interesse in een van de openstaande vacatures? Of heb je een ander thema of een geheel andere bijdrage aan het Overblijf Magazine in gedachten? Neem even contact op!

Vacature


Omschrijving


Interviewer
overblijfmedewerkers
met een
migratieachtergrond
Je kent zowel de Nederlandse als de Marokkaanse, Turkse of een andere cultuur goed. Je interviewt overblijfmoeders (vrijwillige tso-medewerkers) met een migratieachtergrond en geeft een beeld van hun specifieke problemen en ervaringen bij hun functioneren als tso-medewerker op een Nederlandse basisschool.
Video Interviewer In een eenmalig interview (of in een serie interviews) met vrijwillige tso-medewerker(s) voor de camera geef je een beeld van de leuke en lastige kanten van het vrijwilligerswerk als tso-medewerker, zowel betreffende het werk zelf, maar ook wat betreft de inbedding in het privéleven en het functioneren als medewerker binnen het bredere verband van een basisschool.
Redacteur bewegen Je kent de TSO en/of de basisschool goed en bent bekend met bewegen en beweegspellen. Je kunt zowel over de achtergronden van bewegen en gezondheid schrijven als ook concrete beweegspelletjes aanbieden (de benodigdheden, regels, puntentelling enz.).
Redacteur groepsdynamica en teambuilding Je kent de TSO en/of de basisschool goed en schrijft in eenvoudige bewoordingen over spanningen die binnen een tso-team kunnen ontstaan of tussen de tso-medewerker en de groep, of tussen tso-team en leerkrachten, enz. enz.. Je beperkt je tot eenvoudige situaties en eenvoudige oplossingen.
Redacteur kinder-EHBO Je kent de TSO en/of de basisschool goed een weet welke ongevallen daar zoal plaats kunnen vinden. Je beschrijft aanleidingen, oorzaken en hulpverlenende handelingen. Ook schrijf je over algemene, risicovolle situaties en bijpassende preventieve maatregelen.
Jouw suggestie? Heb je een ander thema of een heel andere bijdrage aan het Overblijf Magazine in gedachten? Wij zijn benieuwd!