woensdag 25 juni 2014

rubriek:

Columnist Sheila Hoogeland, trainer en adviseur TSO

Ik hoop middels columns in het Overblijf Magazine, met tips, advies en wetenswaardigheden iets mee te geven aan allen die werkzaam zijn in de TSO.

Begonnen als vrijwillige coördinator


Na 8 jaar als vrijwillig tso-coördinator gewerkt te hebben op de basisschool van mijn kinderen, ben ik in 2006 TSO-Support gestart. Nu 8 jaar later, mag ik terugkijken op indrukwekkende bezoeken aan veel basisscholen door het hele land.

In 2006 en 2007 verzorgde ik m.n. ouderavonden en werd samengewerkt met ouders om overblijfplannen te ontwikkelen. In 2008 ontwierp ik het TSO-Bordspel, waarmee veel tso-onderwerpen op een laagdrempelige wijze op schoolniveau werden behandeld.

Tot ontwerper van trainingen en adviseur voor de TSO


Vanaf 2010 ontwierp ik als gediplomeerd trainer trainingen voor vrijwilligers in de tussenschoolse opvang. Regelmatig in samenwerking met collega-trainers organiseerde ik trainingsdagen voor groepen basisscholen.

Vanaf september 2012 ben ik actief in de werkgroep TSO-voorbeeldschool. Deze beoordeelt TSO’s met als doel de goede aanpak te belonen met een bronzen, een zilveren of een gouden Ster van de TSO-voorbeeldschool. De feestelijke uitreiking wordt als een opsteker voor de school en haar vrijwilligers ervaren.

En ik vind het leuk als je mijn facebookpagina bezoekt!