dinsdag 17 juli 2018

,

Verschillende waarden maken het verschil

Als de school en/of de MR van mening is dat de tussenschoolse opvang een kwaliteitsimpuls nodig heeft, wordt vaak gedacht aan andere schooltijden, wisselpauzes of het inhuren van een professionele organisatie. Het is van grote waarde om in dit proces ook de positie en de rol van de tso-medewerker binnen de school te bespreken. Wat doet de tso-medewerker nu, wat zouden deze mensen in de andere aanpak doen en wat heeft dit voor gevolgen voor hun positie binnen de school.

De waarden van de tso-medewerker


Tijdens de inleiding van trainingen stel ik vragen over het effect en invloed van de medewerkers. Wat men wil bereiken is veelal duidelijk, in ieder geval wordt gezegd: gezelligheid, veiligheid, voldoende eten en drinken. Vervolgens is het belangrijk om te bepalen wat die woorden daadwerkelijk betekenen in de praktijk en hoe je dat bereikt. De vraag: ‘Wat maakt jou een goede tso-medewerker?’ is altijd de moeilijkste. Want ja, waar ben ik dan goed in? Toch is het belangrijk om deze vraag met elkaar te beantwoorden, zodat je samen weet waar de kwaliteit van iedere team-lid zit. Tenslotte kan vastgesteld worden of er bepaalde kwaliteiten gemist worden. Als je samen weet wat de waarden van de TSO zijn, dan pas kun je bepalen wat er nodig is om dit te bereiken.

Positie van de tso-medewerker


In hoeverre neem je jezelf als tso-medewerker en dit werk serieus? Als de tso-waarden duidelijk zijn, kun je ook (leren) om die waarden op een prettige manier over te brengen op de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Creëer de gelegenheid om aan het begin van het schooljaar de ouders en leerkracht(en) te vertellen over de tussenschoolse opvang. Vraag de leerkrachten om een paar minuten tijd tijdens de kennismakingsavond die zij organiseren aan het begin van het schooljaar. Door te vertellen over hoe het reilt en zeilt, welke informatie en samenwerking je nodig hebt, zet je jezelf neer als tso-expert. Je neemt je werk serieus en je wilt het beste voor de kinderen.

Goed voorbereid, werkt het beste


Bespreek tijdens de eerste vergadering ook wat nodig is om het werk prettig te kunnen doen. Wees voorbereid, zodat je je werk goed en plezierig kunt doen. Naast de standaard afspraken die jullie gemaakt hebben, is dit een goed moment om ook de bijzondere situaties te bespreken.

Een paar voorbeelden:
 • Is het erg warm (zoals op dit moment, nu ik dit artikel schrijf), zorg ervoor dat iedereen in de schaduw kan zijn, dat er voldoende (drink)water beschikbaar is. Bied rustige activiteiten aan.
 • Is het heel erg koud, en werken de tso-medewerkers een uur achter elkaar buiten? Kleed je goed warm. Neem ook handschoenen mee en doe ze aan. Begeleid een spel, blijf zelf ook in beweging.

De tso-medewerkers voor de complete TSO


De tso-medewerkers die een uur tot anderhalf uur voor alle overblijfkinderen zorgen, zijn vaak het meest flexibel in hun mogelijkheden. Is het heel erg mooi weer, dan kunnen ze misschien samen buiten picknicken. De begeleiders in deze aanpak kennen de kinderen vaak het best. Samen met de kinderen zijn zij de TSO, eten en spelen doen ze samen.

De tso-medewerkers voor op het plein


De tso-medewerkers die (twee keer) een half uur buiten pleinwacht verzorgen, zien de kinderen alleen buiten op het plein. De kinderen spelen, de tso-medewerkers begeleiden het spel en observeren de kinderen. Om ervoor te zorgen dat ook deze tso-medewerkers de kinderen leren kennen, en bij naam kunnen aanspreken, kan het aanbieden van een activiteit helpen. De kans wordt daarmee kleiner dat deze medewerkers verkleumd (of oververhit) aan de kant van het plein staan. Actief overblijven is in deze opzet dus nóg belangrijker! Met wat meer energie kan ook deze TSO er eentje worden van medewerkers en kinderen samen.

Afspraken vooraf


Soms zijn afwijkende afspraken met de kinderen vooraf gemaakt door de leerkrachten. Belangrijk is dan dat de leerkracht deze informatie vooraf deelt met de tso-medewerkers, zodat zij goed op de hoogte zijn en kunnen anticiperen op de situatie.

Fijne zomervakantie en een mooi begin van het nieuwe schooljaar gewenst!


17.7.18

zondag 15 juli 2018

Met diabetes op de basisschool

Veel basisscholen hebben nog nooit een leerling met diabetes op school gehad, omdat er maar 2000 leerlingen met diabetes in heel Nederland op de basisschool zitten. Uit ervaring blijkt dat de diabeteszorg op school goed in te passen is in de dagelijkse routine van school. Hier vind je een heel aantal hulpmiddelen om je te helpen de diabeteszorg op de basisschool in overleg met ouders en leerling goed te regelen. Lees verder bij zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl.

15.7.18

vrijdag 13 juli 2018

,

Stoeien of vechten

Laatst kwam tijdens een training weer eens naar voren hoe lastig het is om stoeiende kinderen te begeleiden. We zijn geneigd om het snel te stoppen of in zijn geheel te verbieden. Toch is stoeien heel belangrijk voor jongens. Het kan handig zijn om het stoeien voor komend schoolseizoen weer eens op de agenda te zetten en met elkaar te kijken hoe er tijdens de TSO mee kan worden omgegaan. Misschien helpen mijn tips je een beetje op weg.

Vind jij het lastig om naar stoeiende jongens te kijken?
Vind je het moeilijk om te beslissen of je moet ingrijpen?


Veel vrouwen vinden stoeien vervelend. Het vrouwenbrein houdt er namelijk niet van. Je bent meestal snel bezorgd in dit soort situaties. Je wilt liever dat het stopt. Misschien wil je niet dat kinderen zich bezeren. Of denk jij wellicht aan een boze ouder die hierover kan komen klagen als hij het verhaal van zijn kind hoort. Toch is stoeien belangrijk voor jongens. Veel belangrijker dan vrouwen denken.

Jongens hebben het nodig om te mogen stoeien. Het hoort er bij. Weet dat veel kinderen hier nog wel begeleiding bij nodig hebben. Wat mag en wat mag niet? Help kinderen elkaars grenzen te respecteren. Bijvoorbeeld: stop als iemand dat duidelijk zegt of roept.

Stoeien geeft zelfvertrouwen


In het boek Hoera het is een jongen/meisje zegt Betsy van de Grift er het volgende over: "Stoeien is een krachtmeting. Jongens bepalen op die manier hun positie ten opzichte van de ander. Ze komen veel te weten over hun lichaam en kracht. Het geeft hen zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat jongens hun kracht verantwoord leren inzetten." Betsy geeft de volgende tips:

 • Kijk eerst naar het stoeispel. Gaat het er gelijkwaardig aan toe?
 • Kijk of er iets kapot kan of dat er een gevaarlijke situatie is.
 • Zorg dat de jongens weten dat jij er bent en ze in de gaten houdt.
 • Probeer met een neutraal gezicht te kijken. Niet angstig of geïrriteerd.
 • Rond het stoeien af als het nodig is. Doe dit heel duidelijk.
 • Zeg wat je zag en geef een positieve reactie.

Tijdens de training Expeditie Jongens merk ik dat het geven van positieve reacties op stoeien vaak als lastig wordt ervaren. Ik heb hier een paar voorbeelden die je op weg kunnen helpen:

 • Jij kon stevig blijven staan terwijl ze je probeerden omver te duwen.
 • Goed dat je stopte toen hij zei dat je hem pijn deed.
 • Je wist je heel snel onder de jongens die boven op je lagen uit te wurmen.
 • Wat hebben jullie veel gelachen
 • Wat een sterke armen heb jij

Stoeien mag, vechten wordt gestopt


Bij stoeien is het meestal niet de bedoeling om de ander pijn te doen. Vechten heeft een meer agressieve lading. Hier wordt de ander vaak wel in een reflex of soms ook bewust pijn gedaan. Het ontstaat bijvoorbeeld als er een grens van het kind of groepje kinderen wordt overschreden. Als je weet dat er kinderen zijn waar stoeien altijd overgaat in vechten kan je het stoeien stoppen voor het vechten wordt. Zo hebben de jongens een positieve ervaring opgedaan in plaats van een negatieve. Zeg bijvoorbeeld:
‘We stoppen nu het stoeien want dit waren 5 fantastische minuten.’ Geef ieder kind een persoonlijk compliment en een high five.

Doe eens een Stoei Studie voor jouw TSO


 • Wat vinden jullie van stoeiende kinderen?
 • Zijn er TSO regels over stoeien?
 • Zijn er schoolregels over stoeien?
 • Komen ze overeen of zijn er verschillen?
 • Hoe gaan jullie met eventuele verschillen om?
 • Kennen de kinderen de stoeiregels? Van wie hebben ze die gehoord? Wanneer zijn ze voor het laatst met de kinderen doorgenomen?
 • Welke houding wordt er van de TSO medewerkers verwacht?
 • Hoe ondersteun je de TSO medewerkers hier in?
 • Zijn ouders op de hoogte van het stoeibeleid?


13.7.18

vrijdag 6 juli 2018

, ,

8 oktober 2018: Inspiratiedag voor tso-medewerkers te Amsterdam

Respect in de tussenschoolse opvang blijft een actueel onderwerp voor alle (vrijwillige) medewerkers.

Sheila Hoogeland en Ed van Veen verzorgen daarom voor overblijfkrachten én tso-coördinatoren samen een inspiratiedag met interessante onderwerpen voor alle tso-medewerkers.

De hoofdmoot van deze dag is natuurlijk uitwisselen en van elkaar leren. Na de lunch bieden we 2 workshops aan van ieder 45 minuten.

Meer informatie en aanmelden (tot 21 september)

6.7.18

donderdag 28 juni 2018

,

Warm en bijna vakantie

Al weken mooi weer, hoge temperaturen, de vakantie in het vooruitzicht maar nog wel twee weken verwijderd. We zijn die warmte niet zo gewend en de scholen zijn er vaak niet op gebouwd; slechte ventilatie, veel ramen en teveel kinderen in een lokaal. Hoe gaat het op de overblijf?

Landerig


Terwijl ik dit stukje type is het net een dag bewolkt en wat minder warm. Lekker om wat extra te doen in huis. De afgelopen weken heb ik vaak aan mensen die in het onderwijs werken, gevraagd of de kinderen al in de vakantiestand staan door het mooie weer. Over het algemeen viel het wel mee. Het was immers weken al weken achter elkaar mooi weer en een zekere gewenning was opgetreden. Als nadeel werd wel genoemd dat de scholen vaak niet berekend zijn op hoge temperaturen waardoor iedereen aan het einde van de dag wat landerig was. Mooi woord vind ik dat, het drukt precies uit wat het betekent: hangerig, traag, niet vooruit te branden.

Melatonine


Het is lang licht waardoor de melatonine aanmaak ook later begint. Melatonine is een stofje wat je slaperig maakt. Als het dan ook nog lekker warm weer is, gaan kinderen vaak nog later op bed omdat ze langer buiten spelen. De routine raakt daardoor wat verstoord. Later op bed, niet meteen kunnen slapen door een benauwde slaapkamer, dit alles kan ook moeheid veroorzaken waardoor kinderen – en volwassenen – wat geprikkeld kunnen reageren.

Zweten en afkoelvoedsel


Kinderen kunnen ook helemaal bezweet en verhit van het plein komen omdat ze toch veel bewegen en in de zon lopen. Wat gebeurt er nu als je te warm bent? Je lichaam koelt af door te transpireren. Hiermee wordt de hitte uit je lichaam gedreven. Tijdens het zweten verlies je het nodige vocht, maar ook elektrolyten (zouten) die aangevuld moeten worden. Hier kunnen wij wat mee voor de overblijf! Voldoende waterkannen op tafel en wat extra fruit om dit vocht- en zouttekort weer aan te vullen. De beste vrucht hiervoor is de watermeloen. Die is nu niet duur en zonder pitjes ook te koop. Gemakkelijk te snijden en uit één meloen kun je heel veel stukje snijden.

Keep calm…


Picknicken buiten is natuurlijk leuk maar niet als het heel warm is, dan is binnen eten verstandiger. Kinderen accepteren de omstandigheden snel; het is nu eenmaal zo. Vaak zijn het de volwassenen die hen erop attent maken dat het wel heel erg warm is waardoor zij spiegelgedrag kunnen vertonen; poeh, poeh, wat is het warm! Gewoon rustig blijven, veel drinken en natuurlijk leuke waterspelletjes aanbieden is de beste garantie voor een leuke overblijf als het warm is.

Fire!


Een tuinslang met een sproeier, waterballonnen, waterpistolen, de brandweer uitnodigen voor een spuitfestijn, waterestafette met een spons boven je hoofd, water doorgeven, genoeg mogelijkheden. Wil je meer inspiratie? Kijk dan eens op deze pinterestpagina.
Tot slot wens ik iedereen een fijne zomervakantie of nog goede overblijfweken toe. In het noorden van het land laat de vakantie is het pas 21 juli zover. En hopelijk is het daarna ook nog heerlijk zomerweer!


28.6.18

dinsdag 26 juni 2018

,

Kaders, grenzen en regels

Spelen met een kader of grens


Wanneer kinderen onrust ervaren, is het voor sommige kinderen moeilijker om tot spel te komen. Het stellen van kaders kan kinderen hierbij helpen. Kaders in het spel zijn als de grenzen. Soms zijn deze grenzen tastbaar (als spelen op een kleed), klein (als spelen op een A4 papier) of groot (we spelen in het thema Heksen). Op veel verschillende manieren kun je kinderen op deze manier helpen om makkelijker tot spel te komen. De kaders zijn geen doel, zet ze in als hulpmiddel als een kind hierdoor rust kan ondervinden en hierdoor makkelijker tot spel kan komen.

Bedenk je eigen kader


Kinderen die behoefte hebben aan grenzen in hun spel zullen hier ook zelf in mee kunnen denken. Laat ze voorstellen waar ze gaan spelen (kader 1) en bijvoorbeeld met welk materiaal (kader 2). Om het spel op te starten kan dit de kinderen helpen. Spelen de kinderen een ontspannen spel, dan zijn de kaders ondergeschikt en kunnen ze worden vergeten.

Kaders in het samenspel


Ook regels zijn een vorm van kaders in het spel. Sommige spellen hebben baadt bij regels, als een voetbalspel. Flexibel kunnen omgaan met deze regels is voor sommige kinderen lastig. Door ze vooraf aan het spel de regels te laten opschrijven, geef je hen een kader waar ze op terug kunnen vallen.

Samen spelen op een groot A3 papier geeft een nieuwe uitdaging. Kaders lijken het spel te verkleinen (als je bouwt op de vlak), terwijl de spelmogelijkheden vaak verruimen. Door te spelen binnen de kaders worden materialen beter bekeken en vaak op verschillende manieren ingezet.

Veel speelplezier!


26.6.18

maandag 18 juni 2018

De prijswinnaars Nationale Overblijfdag 2018 zijn bekend!

Ook dit jaar ontvingen we vele leuke foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag!
Rechts een inzending van Daltonschool Overschie te Rotterdam.

Alle inzenders hartelijk dank daarvoor!


De prijswinnaars zullen binnenkort hun prijs toegestuurd krijgen. Wat zijn jullie creatief en gezellig bezig geweest! Top!

 • Petrus en Paulusschool te Dinteloord
 • De Borghoek te Bergen op Zoom
 • De Octopus te Bergen op Zoom
 • Olof Palme te Drunen
 • Maria Regina te Steenbergen
18.6.18

zondag 17 juni 2018

,

Columnist Steffen Dosoe: Kunst & cultuur

Hello, mijn naam is Steffen Dosoe, creatieve ondernemer, artiest (onder artiestennaam Steffen Morrison) op het label van Tjeerd Oosterhuis, maar bovenal betrokken papa van twee kids. De komende tijd zal ik vanuit mijn passie als muzikant en oprichter van Tussen Zang en Dans columns schrijven voor het Overblijf Magazine over kunst & cultuur.

Een aantal voorbeelden waar ik over zal schrijven


 • Kunst & Cultuur voor beginners
 • Muziek in het basisonderwijs
 • Kind, muziek en uitvoering
 • Noodzaak van kunst & cultuur.

Creatieve tijd van ontwikkeling


Het doel van Tussen Zang en Dans is zorgen dat de TSO een gezellig en creatieve tijd van ontwikkeling wordt. Dit doen we door zorgvuldig geselecteerde activiteiten aan te bieden aan kinderen van groep 2 tot 8. Samen met een mooi team van ervaren en gepassioneerde professionals zetten we ons wekelijks in voor meer dan 300 kids.

Begonnen als vrijwilliger in de TSO


Als vrijwilliger heb ik zanglessen verzorgd tijdens de overblijf voor een groep enthousiaste leerlingen die graag iets anders wilden dan buitenspelen. De lessen werden zeer positief ontvangen door zowel de school en de ouders. Zo is mijn bedrijf Tussen Zang en Dans geboren, op de TSO!


17.6.18

woensdag 13 juni 2018

Verslag Inspiratiedag voor tso-coördinatoren in Meppel

Nettie Kramer van Scholare en Sheila Hoogeland van TSO-Support verzorgden als duo op 16 mei jl. een inspiratiedag voor overblijfcoördinatoren in Meppel. Vijftien collega’s van verschillende scholen uit de (grote) regio, hebben veel ervaring en kennis gedeeld en opgedaan!

Het reilen en zeilen van de TSO


De deelnemers waren enthousiast over het ochtendprogramma dat in het teken stond van het reilen en zeilen van de TSO. Er was volop gelegenheid tot onderzoek van de eigen situatie en ervaren hoe andere TSO’s functioneren.

Het middagprogramma met twee workshops ‘Bouwen aan je overblijfteam’ en ‘Leiding geven aan vrijwilligers’ vond men interessant, maar wat aan de korte kant. Als tip kregen we mee om hier wat meer tijd aan te besteden. Men vond het geen bezwaar een volgende keer wat later naar huis te gaan zodat er meer ruimte kon zijn voor inhoud en discussie.

Plannen voor de TSO


Tevreden en voldaan ging iedereen die middag weer naar huis met mooie TSO-plannen in het hoofd.
Deze succesvolle dag gaat op herhaling en wel in Apeldoorn op 1 november!

13.6.18

dinsdag 12 juni 2018

Inspiratiedag voor tso-coördinatoren donderdag 1 nov. 2018 te Apeldoorn

Tijdens onze cursussen voor de overblijf merken we telkens weer dat het zo inspirerend is te horen hoe op andere scholen de overblijf is georganiseerd. Daarom organiseren Sheila Hoogeland (TSO-Support) en Nettie Kramer (SCHOLARE) dit jaar samen een inspiratiedag voor overblijfcoördinatoren. De hoofdmoot van deze dag is natuurlijk uitwisselen en van elkaar leren. Na de lunch bieden we 2 workshops aan van een uur.

Aanmelden kan tot 20 oktober. Vergeet je niet tijdig aan te melden!


datum donderdag 1 november 2018
plaats Grote Kerk zaal Pleinhuis, Loolaan 16, 7942 Apeldoorn
tijd 10.00 - 15.30 uur
prijs € 75,-
aanmelden: tso-support.nl/inspiratiedag/01-11

Programma


10.00 u. Welkom
Actueel nieuws over de overblijf
10.45 u. Het reilen en zeilen van onze TSO’s
Kennismaken met elkaar. Welke positie heeft onze TSO op school? Waar loop ik als coördinator/vrijwilliger tegenaan? Wat gaat goed, wat kan beter?
11.30 u. TSO-café
Uitwisselen, bevragen en bespreken
12.30 u. Lunch
Verzorgde lunch met soep en broodjes
13.15 u. Twee workshops
1. Bouwen aan je overblijfteam
2. Leiding geven aan vrijwilligers
15.30 u. Afsluiten

Graag tot ziens op 1 november in Apeldoorn


12.6.18

donderdag 7 juni 2018

Aandacht voor NOD 2018!

Het is vandaag Nationale Overblijfdag!


Beneden vind je een aantal voorbeelden van media en scholen die aandacht besteden aan de NOD. Fantastisch! Laten we er met z'n allen een jaarlijks terugkerend feestje van maken!
Vergeet niet foto's in te sturen!

Radiofragmenten


 • radio rtvOost vanaf 14.50 min. Rapportage bij GBS De Fontein in Enschede
 • rtvnoord.nl vanaf 38.10 min. Rapportage bij OBS Oosterhoogebrugschool in Groningen
 • twentefm.nl Interview met Sheila Hoogeland

Websites


7.6.18
,

Het is vandaag NATIONALE OVERBLIJFDAG!!!!

Als TSO medewerker verdien jij vandaag een bedankje en mijn complimenten!

Dank je wel voor:
 • Het checken van de presentielijst
 • Het helpen om drinkbekers open te krijgen
 • Het toezien of er genoeg wordt gegeten en gedronken
 • Het voorlezen van een verhaaltje
 • Het toezien op opruimen van lege zakjes en pakjes
 • Het schoonmaken van de tafels
 • Het aanvegen van het lokaal
 • De hulp bij de jongste kinderen om hun jas of broeksknoop dicht te krijgen
 • Het klaarzetten van (spel)materialen
 • Het bedenken van activiteiten
 • Het voorbereiden van activiteiten
 • Het meespelen met kinderen
 • Het observeren van kinderen
 • Het begeleiden van kinderen bij conflicten
 • Het geven van het goede voorbeeld
 • Het doorgeven van bijzonderheden aan de leerkracht of coördinator
 • Het opruimen van materialen
 • Het troosten van kinderen met pijn of verdriet
 • Het hebben van een luisterend oor
 • Het bijhouden van de administratie
 • Het ingrijpen bij een dreigende escalatie tussen kinderen
 • Het bieden van emotionele veiligheid
 • Het aanspreken van kinderen op grensoverschrijdend gedrag
 • Het geven van complimenten
 • Het maken van grapjes
 • Het tonen van interesse in kinderen en hun verhalen
 • Het springtouw draaien
 • Het plakken van pleisters
 • Het regelen van Eerste Hulp
 • Het houden van overzicht
 • Het geven van meer vrijheid aan de prépubers
 • Het overleggen met collega’s
 • Het volgen van een cursus ter ondersteuning van jouw TSO werk
 • Het hanteren van regels
 • Het letten op de fysieke veiligheid van kinderen
 • Het geven van extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben
 • Het begeleiden van kinderen naar het voetbalveldje in de buurt

Ongetwijfeld ben ik nog iets vergeten.

Ik hoop dat je vandaag een leuke Nationale Overblijfdag hebt!


7.6.18

Prijzen voor de leukste foto's van de Nationale Overblijfdag 2018

De TSO's met de mooiste of leukste foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag kunnen een prijs winnen. De winnende foto's worden op de website geplaatst. Dus email je leukste foto uiterlijk woensdag 13 juni naar info@overblijf-magazine.nl en vermeld naam en adres van de TSO of school. De redactie bejureert alle inzendingen en beslist wie deze prijzen winnen:

7.6.18

dinsdag 5 juni 2018

,

Interview over de Nationale Overblijfdag op de radio!

Vanmorgen werd onze redacteur Sheila Hoogeland gebeld door Wim van Laar van TwenteFM en geïnterviewd over de Nationale Overblijfdag. Sheila legt in een paar minuten helder uit waar het bij de NOD om gaat. Leuk!

Beluister het interview bij TwenteFM!


5.6.18

maandag 4 juni 2018

, ,

AVG en papieren privacy

Onlangs is er veel aandacht in de media geweest voor de digitale privacy en de bedreigingen die op de loer liggen. Op 25 mei is de AVG in werking getreden met onder meer als doel het risico te verkleinen dat digitale, privacy gevoelige informatie naar buiten lekt. Zie het artikel AVG en TSO.

Papieren privacy


Er zijn echter veel TSO's die niet werken met digitale informatie maar met papieren informatie of met een combinatie van beide. Wat onderbelicht is gebleven in alle publiciteit bij de inwerkingtreding van de AVG, is dat er ook risico's bestaan op datalekkage van privacy gevoelige informatie via papieren informatie. De 'papieren privacy' vraagt om speciale aandacht en de AVG schrijft voor dat je ook daar op dient te letten.

Aandachtspunten en noodnummer


Het komt voor dat tso-medewerkers over presentielijsten beschikken waarop tevens de aandachtspunten en noodnummers vermeld staan. Of men heeft aparte lijsten op papier voor de presentie en de aandachtspunten. Dit is uiteraard noodzakelijk, belangrijk en nuttig voor het goed en veilig begeleiden van de kinderen, maar vormt tevens een privacy-risico: Je wilt niet dat dit soort informatie op het schoolplein terecht komt.

Beleid ontwikkelen


Is er bij jouw TSO sprake van gevoelige informatie op papier dan dien je hier een beleid voor te ontwikkelen. Hier staan een aantal zaken op een rij waaraan je zou kunnen denken:

 • Zorg dat de tso-medewerkers zich bewust zijn dat de lijsten die ze in hun bezit hebben privacygevoelig zijn en dat ze beseffen dat er vertrouwelijk mee omgegaan dient te worden.
 • Hetzelfde geldt voor het incidenten-logboek. Zorg dat niet iedereen alles kan inzien, maar alleen personen die daartoe gerechtigd zijn. Zorg dat ze dit doen onder toezicht en ga na of ze een gegronde reden hebben en voorkom dat ze andere informatie of informatie van andere kinderen kunnen inzien.
 • Wat gebeurt er met de papieren lijsten waarop de aandachtspunten e.d. voorkomen? Zorg dat die door alle medewerkers direct na afloop van de TSO ingeleverd worden en dat ze achter slot bewaard worden.
 • Gebruik je de lijsten maar 1 dag en print je ze dus elke dag opnieuw uit? Zorg dan dat de oude lijsten niet weggegooid worden maar vernietigd. Ga na of er op school een papiervernietiger is en spreek met school af dat je die mag gebruiken.
 • Het is daarbij het beste om direct voor aanvang van de TSO te printen en direct na afloop te vernietigen. Dan bestaat het risico op datalekkage slechts gedurende die twee uur per dag rondom de TSO.
 • Spaar je de lijsten op en vernietig je ze eens per week of eens per maand? Dan heb je een permanent een privacy-risico in huis dat eigenlijk overbodig is. Vernietig meteen.
 • Ouders hebben het recht dat hun informatie en die van hun kinderen vernietigd wordt,  bijvoorbeeld nadat het kind de school verlaat. Kun je aan die wens voldoen? Hoe snel? De AVG zegt dat dit binnen een redelijke termijn moet plaatsvinden. Wat daar onder verstaan moet worden is nog niet bekend. Ga uit voor de zekerheid uit van een paar dagen.

Maak even een pas op de plaats


Sta eens stil bij jouw TSO en hoe jullie gewend zijn met informatie en privacy om te gaan. Wellicht kun je nog meer zaken bedenken waar je iets mee zou moeten. Noteer eens welke informatie jullie bewaren, waar het wordt bewaard, hoe veilig dat is en hoe lang het wordt bewaard. Kijk vervolgens of en hoe je dit kunt verbeteren en laat daarbij deze zin goed op je inwerken:

De AVG schrijft voor dat je alleen die informatie mag bewaren die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de TSO en dat je deze informatie ook niet langer mag bewaren dan strikt noodzakelijk.


4.6.18

donderdag 31 mei 2018

, ,

Kinderparticipatie, niet overal en voor iedereen vanzelfsprekend

De deur van het knutsellokaal staat open, er staat rustige klassieke muziek op en verder hoor ik vrolijke kinderstemmen. Hier is een meisje rustig aan het tekenen en kleuren, naast haar is een jongen met gekleurd papier, lijm en een schaar aan de slag en verderop staan twee meisjes van een grote doos een huis te maken. Op de grond zijn drie jongens bezig met een plattegrond, maar ze zijn het over het materiaalgebruik niet eens en even verheffen ze hun stemmen. Een van de drie jongens loopt met een rood hoofd weg, maar komt een paar minuten later toch weer mee doen. Ze knutselen verder.

Zelf bedenken wat je in je vrije tijd kunt doen, alleen en ook samen met vriendjes


Op de grond zit of beter ligt een meisje te schilderen. Ze gebruikt heldere kleuren en wanneer een ander kind er om vraagt geeft ze uitleg over haar schilderwerk. Ik loop rond en geef hier en daar een compliment of commentaar. Ik zeg waar ze iets kunnen vinden en ben trots op hun samenwerking en hun leuke originele werkstukjes. De een is bezig met het afmaken van de knikkerbaan die hij op school was begonnen en een ander schrijft met mooie sierlijke letters de namen van de kinderen. Ze vertellen elkaar echt meegemaakte en verzonnen verhalen. Ik hoor gelach en gepraat, en ook serieus gewerkt.

Elkaar vertrouwen


Wanneer een collega TSO-medewerker een kind troost of straft, let ik op de rest van de groep. Zo geven we elkaar als collegae de ruimte en het vertrouwen, al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Is de aanpak van een collega anders dan ik zou wensen, dan bespreken we dat na afloop van ons werk, als de kinderen weer in de klas zitten.

Ze werken en spelen zelfstandig maar hebben dat wel moeten leren.


‘Juf wat gaan we maken? Mag ik mee doen? Ik wil ook knutselen, wat maken we? Ik wil ook een tekening maken, mag ik de lijm, mag ik wit papier, waar is de schaar?’ Nog geen minuut ben ik binnen in het knutsellokaal, of er lopen eerst vijf en dan twaalf kinderen om mij heen van vijf tot elf jaar, jongens en meisjes die tijdens de opvang gekozen hebben voor een activiteit in het handenarbeid- of knutsellokaal. Ze zijn gewend dat alles voor ze klaar staat en dat alles al voor ze bedacht en voorgedaan is, klaargezet ter uitnodiging.

Zelfvertrouwen en zelf denken en doen.


De allereerste keer dat ik in deze ruimte de kinderen kwam begeleiden tijdens de opvang was het doodstil. Jongens en meisjes gingen op krukjes aan de lege tafels zitten en keken mij vol verwachting aan. Een voorzichtig “Wat gaan we maken juf? Verder hoorde ik wat gezucht en een jongetje zei: “Ik weet niet wat ik moet doen.” Als TSO-medewerker moet je de kinderen vertrouwen. Wanneer ze ervaren dat ze zelf iets kunnen bedenken en maken en dat ze kunnen samenwerken en elkaar kunnen helpen, voelen ze dat vertrouwen. Daarmee groeit bij kinderen hun zelfvertrouwen.
Als medewerker moet je niet alleen zeggen welk gedrag je van de kinderen verwacht, maar je moet het zelf ook voorleven. Daarom is het belangrijk om regelmatig met collegae je werkzaamheden te bespreken en elkaar eerlijke feedback te geven, want iedereen wil gehoord worden, niet alleen kinderen.

Spanningen?


Kinderen zien en voelen het wanneer er spanningen onderling zijn, en kunnen er last van krijgen. We zijn maar mensen maar we zijn wel professionals.
Geen tijd voor overleg? Bedank je collega na afloop van het werk (kleine moeite en het kost geen tijd).


31.5.18

woensdag 30 mei 2018

Logo Nationale Overblijfdag op donderdag 7 juni 2018

Donderdag 1 juni 2017 is het voor de vierde maal Nationale Overblijfdag! Ook dit maal wordt het weer feest op de TSO en worden de tso-medewerkers weer in het zonnetje gezet!

Gebruik het logo van de Nationale Overblijfdag in je emails of in de nieuwsbrief van je TSO. Vraag de MR, OR of de directie om het logo te gebruiken in de nieuwsbrief van de school met een aankondiging van de Nationale Overblijfdag.

Hou de website in de gaten!


In de periode tot aan de Nationale Overblijfdag (NOD) op 7 juni 2017 zal er regelmatig aandacht aan de NOD worden besteed in dit Overblijf Magazine. We publiceren materiaal dat gebruikt kan worden voor de viering van de NOD, maar ook brieven en persberichten om de NOD onder de aandacht te brengen bij school en media.

Een logo met een link maken


Gebruik je het logo in een email, email-nieuwsbricht of op een website? Breng dan een hyperlink aan onder het logo. Dit is het adres waar je dan bijvoorbeeld naar toe kunt linken: tsodag.overblijf-magazine.nl. We zullen hier regelmatig met nieuwe, leuke ideeën komen en downloads beschikbaar stellen.

Logo's in diverse grootte


Klik eerst op het logo met de grootte die je wenst; het originele logo wordt nu zichtbaar. Sla daarna de afbeelding op: klik met je rechtermuisknop op die afbeelding en volg de instructies.

met schaduw


zonder schaduw

logo nationale overblijfdag logo nationale overblijfdag
logo nationale overblijfdag logo nationale overblijfdag
logo nationale overblijfdag logo nationale overblijfdag

Extra grote logo's

Download de pdf met schaduw of de pdf zonder schaduw en bepaal zelf de grootte.
Wil je nog grotere afmetingen? Neem contact op!

Zeg het voort! De Nationale Overblijfdag komt er aan!


30.5.18
,

Idee voor de Nationale Overblijfdag

Heb jij even 10 minuten tijd?


Sta eens 10 minuten stil bij jouw TSO.
Pak een leeg vel papier.
Noteer onder elkaar de cijfers 1 tot en met 10.
Zet achter nummer 1 de eerste positieve gedachte die bij je opkomt over jullie TSO.
Ga zo verder tot 10.
Weet je even niets?
Geen nood, dat kan gebeuren. Blijf rustig zitten.
Je zult zien dat het papier zich binnen 10 minuten vanzelf gaat vullen.
Wat zou jij met deze positieve gedachten kunnen doen?
Deel jouw gedachten met je TSO collega’s tijdens de Nationale Overblijfdag!

Ik ben heel benieuwd naar het resultaat en de reacties van collega’s! Laat je het ons weten?


30.5.18

donderdag 24 mei 2018

,

Dankjewel voor je goede zorgen!

Omdat jij er bent, hebben de kinderen een fijne lunchpauze.
Omdat jij er bent, zijn er veel (meer) activiteiten mogelijk voor de kinderen.
Omdat jij er bent, weten de ouders dat de kinderen veilig en goed onderdak hebben.
Omdat jij er bent, kunnen de leerkrachten ook even genieten van hun pauze.

Ik zeg dankjewel, zodat jij je gewaardeerd voelt voor wat je doet.
Ik zeg dankjewel, zodat jij gemotiveerd blijft om dit mooie werk te doen.
Ik zeg dankjewel, zodat je met veel plezier met de kinderen werkt.
Ik zeg dankjewel, zodat de kinderen genieten tijdens het overblijven.

Ik ben trots op jullie als team, omdat jullie samen een unieke organisatie neerzetten.
Ik ben trots op jullie als team, omdat jullie weten dat jullie elkaar nodig hebben.
Ik ben trots op jullie als team, omdat jullie belangrijke kwaliteiten bezitten.
Ik ben trots op jullie als team, omdat Nederland een beroep op jullie mag doen.

Kinderen zullen je bedanken, door te zeggen ‘dank u wel dat u er altijd voor ons bent’.
Kinderen zullen je bedanken, door je een knuffel te geven.
Kinderen zullen je bedanken, door een zelfgemaakt cadeautje aan te bieden.
Kinderen zullen je bedanken, door je de mooiste glimlach te tonen.

De leerkrachten zullen jullie bedanken, omdat ze de waarde kennen van echte aandacht.
De ouders zullen jullie bedanken, omdat hun kinderen dagelijks zonder mopperen weten dat zij gaan overblijven.
De directeur zal jullie bedanken, omdat zij/hij minder zorgen heeft in het management van de school.

Ik bedank je voor alle mooie momenten die wij samen ervaren.
Ik bedank je voor je verhalen, waarover wij samen kunnen praten.
Ik bedank je voor jouw inspiratie, waardoor wij samen kunnen werken aan een top-TSO.
Bedankt, fijn dat jij er bent!


24.5.18

PERSBERICHT Nationale Overblijfdag 2018

voor de vierde keer in Nederland

Nationale Overblijfdag 7 juni 2018


de dag waarop de overblijfmedewerkers van de basisscholen in het zonnetje worden gezet!

Voor het vierde jaar op rij initieert het Overblijf Magazine de Nationale Overblijfdag. De eerste donderdag in juni is de dag waarop de ruim 70.000 veelal vrijwillige medewerkers in de TussenSchoolse Opvang (TSO), ofwel overblijven op de basisschool, erkenning krijgen voor het belangrijke werk dat zij doen ten behoeve van zo’n 600.000 overblijvertjes dagelijks.

Aandacht voor de tso-medewerkers


Alle basisscholen in Nederland wordt gevraagd om donderdag 7 juni 2018 op eigen, creatieve wijze aandacht te schenken aan het werk van tso-medewerkers. Waardering voor de inzet van deze medewerkers mag door betrokkenen in de school feestelijk worden getoond.

Een uitnodiging aan school, directie en ouders


Het Overblijf Magazine wil daarom scholen, directies, medezeggenschapsraden en ouderraden uitnodigen om de Nationale Overblijfdag met veel enthousiasme te vieren. Op de site van het Overblijf Magazine worden ideeën gegeven en is materiaal beschikbaar om deze dag een feestelijke tintje te geven. Kinderen kunnen bijvoorbeeld met elkaar of met de ouders iets tekenen of knutselen en aanbieden aan het overblijfteam. De directeur van de school of stichtingbestuurder kan de TSO-medewerkers feestelijk toespreken, een cursus cadeau doen of een taart bestellen.

Meer waardering voor overblijfmedewerkers


Gezien de aard en het belang van het werk verdient het overblijven een stevige positionering binnen de school. Het begeleiden van kinderen in de TSO is een vak apart. Er komt heel wat kijken bij het aansturen van een groep kinderen, met en zonder gedragsproblematiek. De TSO dient een maatschappelijk belang: Niet alleen draagt het bij aan de opvoeding van de kinderen, het stelt tevens de ouders in staat naar hun werk te gaan. Een goede TSO heeft een positief effect op het leerresultaat in de middag.

Veel taken in zeer korte tijd


In een relatief zeer kort tijdbestek zien tso-medewerkers er op toe dat kinderen in een prettige sfeer voldoende eten en drinken. Zij begeleiden kinderen bij het binnen- en buitenspel. Tonen interesse, helpen en ondersteunen waar nodig, hebben een luisterend oor. Er worden regels gehanteerd zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Er is contact met collega tso-medewerkers, leerkrachten, tso-coördinator en soms ook met ouders. Ze zorgen dat het lokaal of de lunchruimte netjes wordt achtergelaten. Tot slot hoort ook het hanteren van veiligheidsprotocollen tot hun taak.

Gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen


Overblijven gaat over gezondheid, welzijn en veiligheid van kinderen. Met grote betrokkenheid wordt er hard gewerkt om de lunchtijd in goede banen te leiden. Onze indruk is dat dit vaak beter mag worden gezien en gewaardeerd. Een goed gefaciliteerde en ingebedde TSO is een visitekaartje voor de school.

Zie voor meer informatie het Overblijf Magazine:


Download dit persbericht in PDF-formaat

24.5.18