dinsdag 11 september 2018

,

Waarom werk jij in de TSO?

Misschien een gekke vraag om aan het begin van het schooljaar aan jou te stellen. Ik doe het omdat het een hele belangrijke is. Het is een vraag die vaak vergeten wordt.

Kun je ‘jouw waarom’ in een tot twee zinnen onder woorden brengen?

Probeer dit te doen voordat je verder leest. Er zijn veel verschillende antwoorden op de vraag. Ik ben benieuwd naar jouw motivatie!

Twee uitersten


Weet je dat jouw antwoord gevoeld wordt door de kinderen waarmee je werkt? Ik schets hieronder twee uitersten. Stel:

A. Je bent graag op de school. Ook al is het niet altijd even makkelijk, je geniet van het contact met de kinderen en de collega’s.
B. Je bent eerlijk gezegd liever ergens anders. Je stoort je aan het gedrag van de kinderen. Je kan het geld echter heel goed gebruiken.

Kun jij je voorstellen dat situatie A een heel ander effect heeft op de relatie die jij met kinderen opbouwt dan situatie B? Kinderen merken het aan je. In situatie B ontstaat afstand tussen jou en de kinderen. Soms letterlijk. Het kan een onveilig gevoel veroorzaken.

Jas aan en tas op schoot


Zo zag ik eens op een school twee tso-medewerkers met hun jas aan, tasje op schoot, aan de zijkant in het klaslokaal zitten. Af en toe riepen ze vanaf hun stoeltje iets naar een kind. Ze zaten erbij alsof ze op de tram wachtten en ieder moment konden vertrekken. Ze vertelden mij dat ze het lastig vonden dat de kinderen niet goed luisterden, hen soms zelfs negeerden. Dat had in hun geval met verschillende factoren te maken. Ik kon mij hun gevoel goed voorstellen. Ze vonden het werk niet meer leuk. Ik kon het aan hen zien. Kinderen uiteraard ook.

Hoe positiever je in het werk staat hoe beter de relatie met kinderen zal worden. Kinderen nemen dat onbewust waar. Ze zullen beter naar je luisteren. Je krijgt stap voor stap meer overwicht op de groep.

Wat doe jij om positieve relaties op te bouwen?


Ben jij je hiervan bewust? Ik ben van mening dat kinderen recht hebben op positieve relaties. Relaties die helpen het zelfvertrouwen te vergroten. Relaties die kinderen ondersteunen op de weg die zij zelf leren lopen. Relaties die ontwikkeling stimulerend zijn.

Noteer iedere dag of week een aantal leuke momenten die jij in contact met een kind meemaakte of misschien zag je iets moois tussen kinderen onderling gebeuren. Wat heb je gedaan om de groep onder controle te krijgen? Noteer dat ook. Het geeft jou positieve energie. Die straal je uit.

Zeker met een nieuwe groep in dit schooljaar kan het je helpen. Leuk om met collega’s uit te wisselen wat je hebt gedaan of hebt gezien! Als je het ook met mij wilt delen? Ik hoor het graag!


11.9.18

maandag 10 september 2018

Verplicht tweemaal daags bewegen op school

De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseren leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs twee keer per dag matig intensief te laten bewegen. Daar ligt een mooie taak voor de tussenschoolse opvang!

Lees de samenvatting bij Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

10.9.18

zaterdag 8 september 2018

,

8 oktober 2018: Inspiratiedag voor tso-medewerkers te Amsterdam

Respect in de tussenschoolse opvang blijft een actueel onderwerp voor alle (vrijwillige) medewerkers.

Sheila Hoogeland en Ed van Veen verzorgen daarom voor overblijfkrachten én tso-coördinatoren samen een inspiratiedag met interessante onderwerpen voor alle tso-medewerkers.

De hoofdmoot van deze dag is natuurlijk uitwisselen en van elkaar leren. Na de lunch bieden we 2 workshops aan van ieder 45 minuten.

Meer informatie en aanmelden (tot 21 september)

8.9.18

donderdag 6 september 2018

Ouders en leerlingen niet tevreden met toilethygiëne scholen

De hygiëne laat in veel scholen veel te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Essity. 67% van de leraren krijgt klachten van leerlingen over de hygiëne op school. De helft wordt hier ook op aangesproken door de ouders. De meeste klachten gaan over stank en vieze wc-brillen. Vooral in oude gebouwen speelt het probleem.

Lees verder bij Ouders & Onderwijs
6.9.18

zaterdag 1 september 2018

, ,

Het goede voorbeeld

Na de vakantie periode heb ik altijd moeite met opstarten, met weer in het ritme en met alles wat dan weer ‘moet’. Normaal heb ik hier een paar dagen last van en dan zit ik er weer in, maar dit jaar…. Pffff wat was het lastig.

Wel vrolijk begonnen


Gelukkig zijn de overblijfteams wel weer vrolijk begonnen. Al in de laatste week van de vakantie werden de app-groepen weer actief en kwamen de eerste berichtjes voorbij. Vergaderingen werden ingepland door de coördinatoren en gemaakte afspraken werden nog even herhaald.

Waar ik blij van wordt


Ondanks mijn lastige start, werd ik blij van de verschillende app-jes in al deze app-groepen met: ‘zullen we wat eerder afspreken, dan hebben we meer tijd om even bij te kletsen’. Fijn vind ik het om te merken dat een overblijfteam het leuk vindt om weer te starten, zin heeft elkaar te zien en tijd wil vrijmaken om elkaars verhalen te horen.

Wat lekkers erbij


Spontaan besloot ik deze bijeenkomsten op te vrolijken met wat lekkers bij de koffie. En nee, dan bedoel ik niet lekker fruit, frisse snackgroenten of andere gezonde dingen, maar gewoon een leuke koektrommel met lekkere koekjes.

Kritische vragen


Stralend bracht ik in de eerste week de koektrommels rond en ook ik vond het leuk om iedereen weer te zien en alle vakantieverhalen te horen. Het was leuk dat iedereen de traktatie waardeerde en blij was met dit gezellige begin. Trots was ik op de kritische vragen: ‘Kan dit wel?’, ‘Eigenlijk niet zo gezond hè?’ en ‘Geven we zo wel het goede voorbeeld?’

Het goede voorbeeld geven


Ik heb uitgelegd dat ik vind dat ze juist het goede voorbeeld geven door bewust om te gaan met de koektrommel. Gezond eten gaat in mijn ogen niet over alles wat je dan niet mag, maar over doseren, de balans en over bewuste keuzes. ‘Dus eet lekker een koekje’, zei ik ‘en geniet van het moment’. De volgende keer kies je iets gezonds. Zo geef je het goede voorbeeld.
Wie wilde nam een koekje. Daarna gingen de trommels, nog redelijk gevuld, terug in de kast: voor de volgende keer.

Sacha Schouten
Fruit in de klas


1.9.18

dinsdag 28 augustus 2018

, ,

Invoegen en afstemmen

Je kent het vast wel bij het hek van het schoolplein. Jij staat te praten met wat ouders, er komt iemand bijstaan en diegene neemt meteen het gesprek over. Je kijkt verbijsterd op en denkt er het jouwe van. Invoegen? Of je kind komt heel enthousiast thuis, barst meteen los met een heel verhaal terwijl jij verdiept ben in je eigen werk en geen idee hebt waar het over gaat. Ho, ho, eerst even afstemmen?

Op de weg


Wanneer je net je rijbewijs hebt gehaald is invoegen op de snelweg de eerste keer zonder rijinstructeur naast je best even spannend. Op tijd invoegen leer je door het vaak te doen en is ook een kunst; doe je het te snel dan moet de ander voor jou uitwijken met de nodige schrik en irritatie. Doe je het te langzaam dan moet iedereen afremmen. Wacht je te lang dan denkt de ander op de snelweg: wanneer doet zij het nu, want dat knipperlicht staat toch aan?

Invoegen op de overblijf


Invoegen is daarmee een aansprekend beeld in de dagelijkse omgang met elkaar. Het geeft irritatie als iemand zomaar het gesprek overneemt en ook als iemand erbij staat en niets zegt. Al doende leer je dit wel. Kinderen zitten de hele ochtend op school en komen met verschillende behoeftes en op verschillende manieren bij jou invoegen op de overblijf. Behoefte aan rust of juist aan beweging, behoefte aan stilte of even praten. Jij als overblijfmedewerker hebt ook jouw eigen behoefte en manier van invoegen; je bent misschien wat stil, of juist heel aanwezig, je hebt behoefte aan een duidelijke structuur of het mag van jou wel wat losser, je hebt je eigen behoefte aan contact en aandacht. Hoe voegt dit met elkaar?

Behoeftes


Mark, vier jaar, is nieuw op de overblijf. ’s Morgensvroeg gaat hij eerst naar de BSO en nu voor het eerst zijn broodje eten op school. Hij komt binnen, wil zijn jas niet uitdoen, kijkt verwonderd om zich heen en zegt: ‘Iedereen rent en praat.’ De overblijfmedewerker spreekt hem bemoedigend toe dat over een paar minuten, als iedereen er is, ze gaan zitten en het rustig en stil wordt. De jas mag nog wel even aanblijven. Mark ziet dat de andere kinderen hun jas allemaal uit hebben en dat het echt wel rustig wordt. De tweede keer gaat het al een stuk beter. De behoefte van Mark is geruststelling – zo gaat het hier op de overblijf -, rust – wat is het hier druk en mijn hoofd is al zo vol – en aandacht – mag ik eerst kijken hoe het gaat, hoe het hier werkt, mag ik er zijn? Sem is al tien jaar en verheugt zich al de hele ochtend op voetballen met de jongens van groep acht, hij kan niet wachten en popelt van ongeduld. Wat heeft hij voor behoeftes? Vul maar in.

Harmonie in het team


Harmonie betekent samenvoeging. Hoe stem je op elkaar af op de overblijf zodat er harmonie is en we als team goed zijn samengevoegd? Als dat zo is dan weet de coördinator welke kwaliteiten iedereen heeft. Wie goed een groep kan leiden en het makkelijk alleen aankan, wie goed de administratie kan bijhouden, wie goed met kleuters om kan gaan en wie geschikt is om met de pre-pubers van groep acht te eten. Dan weten we hoe belangrijk waardering is voor elkaar en geven we complimenten. Iedereen zit op zijn of haar plek en als het moet, val je voor elkaar in, want wij zijn een team en wij zorgen voor een goede overblijf!

Harmonie in de groep


Als het soepel loopt kun je als overblijfmedewerker afstemmen op de groep om even stil te zijn voordat ze gaan eten, dan weet je dat een nieuw kind extra aandacht nodig heeft en kun jij die geruststellen. Dan weet jij dat Lieke echt rust nodig heeft en geef je haar groepje een plekje aan de rand van het lokaal, ver weg van de deur. Dan weet jij dat Sem en zijn kornuiten altijd het eerste klaar zijn met eten en zij op tijd de doos met Donald Duckjes hebben of je gaat bij hen zitten om een gesprekje te beginnen. Dan weet je ook dat het soms anders loopt omdat jouw behoefte niet goed overeen kwam met die van de kinderen; je bent te moe, je hebt je aandacht er niet goed bij, de barometerstand… En dat is niet erg want morgen is er weer overblijf!


28.8.18

dinsdag 21 augustus 2018

,

Ik voel iets geks…

(advertorial) Voor de meesten is het nieuwe schooljaar begonnen of zal het volgende week beginnen. Op de TSO betekent dit vaak ook nieuwe kinderen, misschien een andere ruimte of nieuw spelmateriaal.

Wanneer kinderen de ruimte krijgen om te gaan spelen, zie je veel verschil in spelgedrag. De een weet meteen wat hij of zij gaat doen, terwijl de ander afwachtend blijft zitten. De redenen hierachter kunnen zeer divers zijn. Een TSO medewerker probeert voor alle kinderen de overblijf plezierig te laten verlopen, het ene kind vraag hierbij meer aandacht dan de ander. Het “ga maar even spelen” zal door het ene kind makkelijk worden ingevuld terwijl een ander hierbij hulp nodig heeft. Samen een spel spelen kan helpen de kinderen zich prettig en fijn te voelen.

Ontdekken van spelmateriaal


Een eenvoudig spel dat op een eigen manier ingevuld kan worden, is “Wat voel jij?”. Maak een kring. Leg in het midden (op de grond of op tafel) een doek. Laat twee kinderen de ogen dicht doen (voor nu even de spelers), zodat ze niet zien wat de andere kinderen pakken. De andere kinderen pakken allemaal een klein spelmateriaal uit de ruimte en leggen deze onder de doek. De 2 spelers komen dicht bij het doek zitten en voelen om de beurt welke materialen onder het doek liggen. Wanneer ze weten welk materiaal het is, vragen ze de groep of het klopt. Is het juist, dan halen ze de materialen onder het doek vandaan. Afhankelijk van de groepsgrootte kun je inschatten hoeveel kinderen materialen verzamelen en hoeveel kinderen de materialen raden.

Ontdekken in een groep


Samen ontdekken in de groep kan ook heel spannend zijn. Het voelen onder een doek is voor het ene kind erg leuk, voor de ander te spannend. In een groep kan dit gevoel anders zijn. Leuk om samen te ontdekken, kijken hoe de ander het doet of te spannend. Laat de kinderen tijdens de TSO vrij in het wel of niet meedoen. Door te beginnen met een vraag als: “Wie wil er met zijn handen voelen wat we verstoppen?”, kun je inschatten hoe de kinderen tegenover het spel staan. Tijdens het spelen kunnen deze verwachtingen veranderen. Wordt het te spannend, laat het kind dan iets anders doen. Plezier maken staat voorop!

Meer informatie?


Ben je benieuwd naar meer spelideeën of informatie rondom spel en spelontwikkeling, dan is een workshop misschien iets voor jullie! Vanuit Kijk op Spel geef in informatiebijeenkomsten en workshops op locatie. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem contact op!


21.8.18

zondag 12 augustus 2018

,

Kunst voor beginners

Kunst is gevoel


Om een stukje duiding te geven aan bovenstaande grijp ik terug naar een anekdote van Johnny de Mol die aan Jesse Klaver vertelt: “Ik stond met oud en nieuw muziek te draaien op het strand van Lesbos, om de vluchtelingen die aan wal kwamen te verwelkomen. Ik draaide Justin Bieber, waarop een jongen, die net de gevaarlijke boottocht had overleefd, naar me toe kwam en zei: ‘Are you gonna play this all night, 'cause then I’m going back to Syria.’”

Kunst en muziek raken je in je hart


Menig mens in mijn directe omgeving heeft geen uitgebreide kunstcollectie thuis aan de muur hangen. Ze bezoeken weleens een museum en praten dan fanatiek na over hun mooie dagbesteding. En dan vooral over de liefde en passie die de artiest voor zijn/haar vak heeft. Naar het theater gaan doen ze hooguit twee of drie keer per jaar. Naar een muziekconcert gaan ze wel vaker. Poptempels en muziekfestivals over het hele land staan hoog aangeschreven. Van Lowlands tot aan Paradiso. Live muziek heeft de kracht om meer mensen samen te brengen dan de Nachtwacht, zou je denken. Het contrast in hoe de twee vormen van kunst door de maag gaan, mag dan nog zo groot zijn, er is een ding wat ze verbindt en dat is de kunst om al dan niet in je hart geraakt te worden.

De waarde van kunst


De beroemde Belgische dichter/schrijver Paul van Ostaijen schreef “Kunst is liefde in elke daad”. De schoonheid van dans, genadeloos goed geregisseerd, passievol uitgevoerd. Elke beweging is wonderschoon en het eindspel sleept je mee tot ongekende hoogte. Ik kan uren luisteren naar gesprekken van mensen uit mijn omgeving die een theatervoorstelling tot in de puntjes met sterretjes van enthousiasme in hun ogen navertellen met slechts twee theaterbezoeken per jaar op zak. Ik geniet daarvan. Dat is de waarde van kunst!

De ontdekking


Hoe kom je er nou achter wat je mooi vind aan kunst? Onlangs liet mijn zoon mij een van zijn tekeningen zien. Mijn eerste gedachte was, dit is kunst! Dit is prachtig! Ik gaf hem een high five en voelde mij een trotse papa. Niet omdat het een tekening van mijn zoon is, maar omdat ik weleens vaker een tekening heb zien hangen met een prijskaartje waar je U tegen zegt, waar de tekening van mijn zoon niet voor onder doet.

Laat je meeslepen


Van muziek tot kunstschilderen, modeontwerpen tot aan sierlijk freerunnen. Onze cultuur is bezaaid met kunstvormen van een ongekend legio aan diversiteit. De maker heeft een doel en dat is om de aanschouwer in beweging en ontroering te krijgen. Nooit van te voren was het aanbod van kunst en cultuur zo groot als nu. Volg de woorden van Ramses Shaffy: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Onderneem actie en ga op ontdekkingsreis in de wonderwereld van de kunst.


12.8.18

dinsdag 17 juli 2018

,

Verschillende waarden maken het verschil

Als de school en/of de MR van mening is dat de tussenschoolse opvang een kwaliteitsimpuls nodig heeft, wordt vaak gedacht aan andere schooltijden, wisselpauzes of het inhuren van een professionele organisatie. Het is van grote waarde om in dit proces ook de positie en de rol van de tso-medewerker binnen de school te bespreken. Wat doet de tso-medewerker nu, wat zouden deze mensen in de andere aanpak doen en wat heeft dit voor gevolgen voor hun positie binnen de school.

De waarden van de tso-medewerker


Tijdens de inleiding van trainingen stel ik vragen over het effect en invloed van de medewerkers. Wat men wil bereiken is veelal duidelijk, in ieder geval wordt gezegd: gezelligheid, veiligheid, voldoende eten en drinken. Vervolgens is het belangrijk om te bepalen wat die woorden daadwerkelijk betekenen in de praktijk en hoe je dat bereikt. De vraag: ‘Wat maakt jou een goede tso-medewerker?’ is altijd de moeilijkste. Want ja, waar ben ik dan goed in? Toch is het belangrijk om deze vraag met elkaar te beantwoorden, zodat je samen weet waar de kwaliteit van iedere team-lid zit. Tenslotte kan vastgesteld worden of er bepaalde kwaliteiten gemist worden. Als je samen weet wat de waarden van de TSO zijn, dan pas kun je bepalen wat er nodig is om dit te bereiken.

Positie van de tso-medewerker


In hoeverre neem je jezelf als tso-medewerker en dit werk serieus? Als de tso-waarden duidelijk zijn, kun je ook (leren) om die waarden op een prettige manier over te brengen op de kinderen, de leerkrachten en de ouders. Creëer de gelegenheid om aan het begin van het schooljaar de ouders en leerkracht(en) te vertellen over de tussenschoolse opvang. Vraag de leerkrachten om een paar minuten tijd tijdens de kennismakingsavond die zij organiseren aan het begin van het schooljaar. Door te vertellen over hoe het reilt en zeilt, welke informatie en samenwerking je nodig hebt, zet je jezelf neer als tso-expert. Je neemt je werk serieus en je wilt het beste voor de kinderen.

Goed voorbereid, werkt het beste


Bespreek tijdens de eerste vergadering ook wat nodig is om het werk prettig te kunnen doen. Wees voorbereid, zodat je je werk goed en plezierig kunt doen. Naast de standaard afspraken die jullie gemaakt hebben, is dit een goed moment om ook de bijzondere situaties te bespreken.

Een paar voorbeelden:
 • Is het erg warm (zoals op dit moment, nu ik dit artikel schrijf), zorg ervoor dat iedereen in de schaduw kan zijn, dat er voldoende (drink)water beschikbaar is. Bied rustige activiteiten aan.
 • Is het heel erg koud, en werken de tso-medewerkers een uur achter elkaar buiten? Kleed je goed warm. Neem ook handschoenen mee en doe ze aan. Begeleid een spel, blijf zelf ook in beweging.

De tso-medewerkers voor de complete TSO


De tso-medewerkers die een uur tot anderhalf uur voor alle overblijfkinderen zorgen, zijn vaak het meest flexibel in hun mogelijkheden. Is het heel erg mooi weer, dan kunnen ze misschien samen buiten picknicken. De begeleiders in deze aanpak kennen de kinderen vaak het best. Samen met de kinderen zijn zij de TSO, eten en spelen doen ze samen.

De tso-medewerkers voor op het plein


De tso-medewerkers die (twee keer) een half uur buiten pleinwacht verzorgen, zien de kinderen alleen buiten op het plein. De kinderen spelen, de tso-medewerkers begeleiden het spel en observeren de kinderen. Om ervoor te zorgen dat ook deze tso-medewerkers de kinderen leren kennen, en bij naam kunnen aanspreken, kan het aanbieden van een activiteit helpen. De kans wordt daarmee kleiner dat deze medewerkers verkleumd (of oververhit) aan de kant van het plein staan. Actief overblijven is in deze opzet dus nóg belangrijker! Met wat meer energie kan ook deze TSO er eentje worden van medewerkers en kinderen samen.

Afspraken vooraf


Soms zijn afwijkende afspraken met de kinderen vooraf gemaakt door de leerkrachten. Belangrijk is dan dat de leerkracht deze informatie vooraf deelt met de tso-medewerkers, zodat zij goed op de hoogte zijn en kunnen anticiperen op de situatie.

Fijne zomervakantie en een mooi begin van het nieuwe schooljaar gewenst!


17.7.18

zondag 15 juli 2018

Met diabetes op de basisschool

Veel basisscholen hebben nog nooit een leerling met diabetes op school gehad, omdat er maar 2000 leerlingen met diabetes in heel Nederland op de basisschool zitten. Uit ervaring blijkt dat de diabeteszorg op school goed in te passen is in de dagelijkse routine van school. Hier vind je een heel aantal hulpmiddelen om je te helpen de diabeteszorg op de basisschool in overleg met ouders en leerling goed te regelen. Lees verder bij zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl.

15.7.18

vrijdag 13 juli 2018

,

Stoeien of vechten

Laatst kwam tijdens een training weer eens naar voren hoe lastig het is om stoeiende kinderen te begeleiden. We zijn geneigd om het snel te stoppen of in zijn geheel te verbieden. Toch is stoeien heel belangrijk voor jongens. Het kan handig zijn om het stoeien voor komend schoolseizoen weer eens op de agenda te zetten en met elkaar te kijken hoe er tijdens de TSO mee kan worden omgegaan. Misschien helpen mijn tips je een beetje op weg.

Vind jij het lastig om naar stoeiende jongens te kijken?
Vind je het moeilijk om te beslissen of je moet ingrijpen?


Veel vrouwen vinden stoeien vervelend. Het vrouwenbrein houdt er namelijk niet van. Je bent meestal snel bezorgd in dit soort situaties. Je wilt liever dat het stopt. Misschien wil je niet dat kinderen zich bezeren. Of denk jij wellicht aan een boze ouder die hierover kan komen klagen als hij het verhaal van zijn kind hoort. Toch is stoeien belangrijk voor jongens. Veel belangrijker dan vrouwen denken.

Jongens hebben het nodig om te mogen stoeien. Het hoort er bij. Weet dat veel kinderen hier nog wel begeleiding bij nodig hebben. Wat mag en wat mag niet? Help kinderen elkaars grenzen te respecteren. Bijvoorbeeld: stop als iemand dat duidelijk zegt of roept.

Stoeien geeft zelfvertrouwen


In het boek Hoera het is een jongen/meisje zegt Betsy van de Grift er het volgende over: "Stoeien is een krachtmeting. Jongens bepalen op die manier hun positie ten opzichte van de ander. Ze komen veel te weten over hun lichaam en kracht. Het geeft hen zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat jongens hun kracht verantwoord leren inzetten." Betsy geeft de volgende tips:

 • Kijk eerst naar het stoeispel. Gaat het er gelijkwaardig aan toe?
 • Kijk of er iets kapot kan of dat er een gevaarlijke situatie is.
 • Zorg dat de jongens weten dat jij er bent en ze in de gaten houdt.
 • Probeer met een neutraal gezicht te kijken. Niet angstig of geïrriteerd.
 • Rond het stoeien af als het nodig is. Doe dit heel duidelijk.
 • Zeg wat je zag en geef een positieve reactie.

Tijdens de training Expeditie Jongens merk ik dat het geven van positieve reacties op stoeien vaak als lastig wordt ervaren. Ik heb hier een paar voorbeelden die je op weg kunnen helpen:

 • Jij kon stevig blijven staan terwijl ze je probeerden omver te duwen.
 • Goed dat je stopte toen hij zei dat je hem pijn deed.
 • Je wist je heel snel onder de jongens die boven op je lagen uit te wurmen.
 • Wat hebben jullie veel gelachen
 • Wat een sterke armen heb jij

Stoeien mag, vechten wordt gestopt


Bij stoeien is het meestal niet de bedoeling om de ander pijn te doen. Vechten heeft een meer agressieve lading. Hier wordt de ander vaak wel in een reflex of soms ook bewust pijn gedaan. Het ontstaat bijvoorbeeld als er een grens van het kind of groepje kinderen wordt overschreden. Als je weet dat er kinderen zijn waar stoeien altijd overgaat in vechten kan je het stoeien stoppen voor het vechten wordt. Zo hebben de jongens een positieve ervaring opgedaan in plaats van een negatieve. Zeg bijvoorbeeld:
‘We stoppen nu het stoeien want dit waren 5 fantastische minuten.’ Geef ieder kind een persoonlijk compliment en een high five.

Doe eens een Stoei Studie voor jouw TSO


 • Wat vinden jullie van stoeiende kinderen?
 • Zijn er TSO regels over stoeien?
 • Zijn er schoolregels over stoeien?
 • Komen ze overeen of zijn er verschillen?
 • Hoe gaan jullie met eventuele verschillen om?
 • Kennen de kinderen de stoeiregels? Van wie hebben ze die gehoord? Wanneer zijn ze voor het laatst met de kinderen doorgenomen?
 • Welke houding wordt er van de TSO medewerkers verwacht?
 • Hoe ondersteun je de TSO medewerkers hier in?
 • Zijn ouders op de hoogte van het stoeibeleid?


13.7.18

donderdag 28 juni 2018

,

Warm en bijna vakantie

Al weken mooi weer, hoge temperaturen, de vakantie in het vooruitzicht maar nog wel twee weken verwijderd. We zijn die warmte niet zo gewend en de scholen zijn er vaak niet op gebouwd; slechte ventilatie, veel ramen en teveel kinderen in een lokaal. Hoe gaat het op de overblijf?

Landerig


Terwijl ik dit stukje type is het net een dag bewolkt en wat minder warm. Lekker om wat extra te doen in huis. De afgelopen weken heb ik vaak aan mensen die in het onderwijs werken, gevraagd of de kinderen al in de vakantiestand staan door het mooie weer. Over het algemeen viel het wel mee. Het was immers weken al weken achter elkaar mooi weer en een zekere gewenning was opgetreden. Als nadeel werd wel genoemd dat de scholen vaak niet berekend zijn op hoge temperaturen waardoor iedereen aan het einde van de dag wat landerig was. Mooi woord vind ik dat, het drukt precies uit wat het betekent: hangerig, traag, niet vooruit te branden.

Melatonine


Het is lang licht waardoor de melatonine aanmaak ook later begint. Melatonine is een stofje wat je slaperig maakt. Als het dan ook nog lekker warm weer is, gaan kinderen vaak nog later op bed omdat ze langer buiten spelen. De routine raakt daardoor wat verstoord. Later op bed, niet meteen kunnen slapen door een benauwde slaapkamer, dit alles kan ook moeheid veroorzaken waardoor kinderen – en volwassenen – wat geprikkeld kunnen reageren.

Zweten en afkoelvoedsel


Kinderen kunnen ook helemaal bezweet en verhit van het plein komen omdat ze toch veel bewegen en in de zon lopen. Wat gebeurt er nu als je te warm bent? Je lichaam koelt af door te transpireren. Hiermee wordt de hitte uit je lichaam gedreven. Tijdens het zweten verlies je het nodige vocht, maar ook elektrolyten (zouten) die aangevuld moeten worden. Hier kunnen wij wat mee voor de overblijf! Voldoende waterkannen op tafel en wat extra fruit om dit vocht- en zouttekort weer aan te vullen. De beste vrucht hiervoor is de watermeloen. Die is nu niet duur en zonder pitjes ook te koop. Gemakkelijk te snijden en uit één meloen kun je heel veel stukje snijden.

Keep calm…


Picknicken buiten is natuurlijk leuk maar niet als het heel warm is, dan is binnen eten verstandiger. Kinderen accepteren de omstandigheden snel; het is nu eenmaal zo. Vaak zijn het de volwassenen die hen erop attent maken dat het wel heel erg warm is waardoor zij spiegelgedrag kunnen vertonen; poeh, poeh, wat is het warm! Gewoon rustig blijven, veel drinken en natuurlijk leuke waterspelletjes aanbieden is de beste garantie voor een leuke overblijf als het warm is.

Fire!


Een tuinslang met een sproeier, waterballonnen, waterpistolen, de brandweer uitnodigen voor een spuitfestijn, waterestafette met een spons boven je hoofd, water doorgeven, genoeg mogelijkheden. Wil je meer inspiratie? Kijk dan eens op deze pinterestpagina.
Tot slot wens ik iedereen een fijne zomervakantie of nog goede overblijfweken toe. In het noorden van het land laat de vakantie is het pas 21 juli zover. En hopelijk is het daarna ook nog heerlijk zomerweer!


28.6.18

dinsdag 26 juni 2018

,

Kaders, grenzen en regels

Spelen met een kader of grens


Wanneer kinderen onrust ervaren, is het voor sommige kinderen moeilijker om tot spel te komen. Het stellen van kaders kan kinderen hierbij helpen. Kaders in het spel zijn als de grenzen. Soms zijn deze grenzen tastbaar (als spelen op een kleed), klein (als spelen op een A4 papier) of groot (we spelen in het thema Heksen). Op veel verschillende manieren kun je kinderen op deze manier helpen om makkelijker tot spel te komen. De kaders zijn geen doel, zet ze in als hulpmiddel als een kind hierdoor rust kan ondervinden en hierdoor makkelijker tot spel kan komen.

Bedenk je eigen kader


Kinderen die behoefte hebben aan grenzen in hun spel zullen hier ook zelf in mee kunnen denken. Laat ze voorstellen waar ze gaan spelen (kader 1) en bijvoorbeeld met welk materiaal (kader 2). Om het spel op te starten kan dit de kinderen helpen. Spelen de kinderen een ontspannen spel, dan zijn de kaders ondergeschikt en kunnen ze worden vergeten.

Kaders in het samenspel


Ook regels zijn een vorm van kaders in het spel. Sommige spellen hebben baadt bij regels, als een voetbalspel. Flexibel kunnen omgaan met deze regels is voor sommige kinderen lastig. Door ze vooraf aan het spel de regels te laten opschrijven, geef je hen een kader waar ze op terug kunnen vallen.

Samen spelen op een groot A3 papier geeft een nieuwe uitdaging. Kaders lijken het spel te verkleinen (als je bouwt op de vlak), terwijl de spelmogelijkheden vaak verruimen. Door te spelen binnen de kaders worden materialen beter bekeken en vaak op verschillende manieren ingezet.

Veel speelplezier!


26.6.18

maandag 18 juni 2018

De prijswinnaars Nationale Overblijfdag 2018 zijn bekend!

Ook dit jaar ontvingen we vele leuke foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag!
Rechts een inzending van Daltonschool Overschie te Rotterdam.

Alle inzenders hartelijk dank daarvoor!


De prijswinnaars zullen binnenkort hun prijs toegestuurd krijgen. Wat zijn jullie creatief en gezellig bezig geweest! Top!

 • Petrus en Paulusschool te Dinteloord
 • De Borghoek te Bergen op Zoom
 • De Octopus te Bergen op Zoom
 • Olof Palme te Drunen
 • Maria Regina te Steenbergen
18.6.18

zondag 17 juni 2018

,

Columnist Steffen Dosoe: Kunst & cultuur

Hello, mijn naam is Steffen Dosoe, creatieve ondernemer, artiest (onder artiestennaam Steffen Morrison) op het label van Tjeerd Oosterhuis, maar bovenal betrokken papa van twee kids. De komende tijd zal ik vanuit mijn passie als muzikant en oprichter van Tussen Zang en Dans columns schrijven voor het Overblijf Magazine over kunst & cultuur.

Een aantal voorbeelden waar ik over zal schrijven


 • Kunst & Cultuur voor beginners
 • Muziek in het basisonderwijs
 • Kind, muziek en uitvoering
 • Noodzaak van kunst & cultuur.

Creatieve tijd van ontwikkeling


Het doel van Tussen Zang en Dans is zorgen dat de TSO een gezellig en creatieve tijd van ontwikkeling wordt. Dit doen we door zorgvuldig geselecteerde activiteiten aan te bieden aan kinderen van groep 2 tot 8. Samen met een mooi team van ervaren en gepassioneerde professionals zetten we ons wekelijks in voor meer dan 300 kids.

Begonnen als vrijwilliger in de TSO


Als vrijwilliger heb ik zanglessen verzorgd tijdens de overblijf voor een groep enthousiaste leerlingen die graag iets anders wilden dan buitenspelen. De lessen werden zeer positief ontvangen door zowel de school en de ouders. Zo is mijn bedrijf Tussen Zang en Dans geboren, op de TSO!


17.6.18

woensdag 13 juni 2018

Verslag Inspiratiedag voor tso-coördinatoren in Meppel

Nettie Kramer van Scholare en Sheila Hoogeland van TSO-Support verzorgden als duo op 16 mei jl. een inspiratiedag voor overblijfcoördinatoren in Meppel. Vijftien collega’s van verschillende scholen uit de (grote) regio, hebben veel ervaring en kennis gedeeld en opgedaan!

Het reilen en zeilen van de TSO


De deelnemers waren enthousiast over het ochtendprogramma dat in het teken stond van het reilen en zeilen van de TSO. Er was volop gelegenheid tot onderzoek van de eigen situatie en ervaren hoe andere TSO’s functioneren.

Het middagprogramma met twee workshops ‘Bouwen aan je overblijfteam’ en ‘Leiding geven aan vrijwilligers’ vond men interessant, maar wat aan de korte kant. Als tip kregen we mee om hier wat meer tijd aan te besteden. Men vond het geen bezwaar een volgende keer wat later naar huis te gaan zodat er meer ruimte kon zijn voor inhoud en discussie.

Plannen voor de TSO


Tevreden en voldaan ging iedereen die middag weer naar huis met mooie TSO-plannen in het hoofd.
Deze succesvolle dag gaat op herhaling en wel in Apeldoorn op 1 november!

13.6.18

dinsdag 12 juni 2018

, ,

Inspiratiedag voor tso-coördinatoren donderdag 1 nov. 2018 te Apeldoorn

Tijdens onze cursussen voor de overblijf merken we telkens weer dat het zo inspirerend is te horen hoe op andere scholen de overblijf is georganiseerd. Daarom organiseren Sheila Hoogeland (TSO-Support) en Nettie Kramer (SCHOLARE) dit jaar samen een inspiratiedag voor overblijfcoördinatoren. De hoofdmoot van deze dag is natuurlijk uitwisselen en van elkaar leren. Na de lunch bieden we 2 workshops aan van een uur.

Aanmelden kan tot 20 oktober. Vergeet je niet tijdig aan te melden!


datum donderdag 1 november 2018
plaats Grote Kerk zaal Pleinhuis, Loolaan 16, 7942 Apeldoorn
tijd 10.00 - 15.30 uur
prijs € 75,-
aanmelden: tso-support.nl/inspiratiedag/01-11

Programma


10.00 u. Welkom
Actueel nieuws over de overblijf
10.45 u. Het reilen en zeilen van onze TSO’s
Kennismaken met elkaar. Welke positie heeft onze TSO op school? Waar loop ik als coördinator/vrijwilliger tegenaan? Wat gaat goed, wat kan beter?
11.30 u. TSO-café
Uitwisselen, bevragen en bespreken
12.30 u. Lunch
Verzorgde lunch met soep en broodjes
13.15 u. Twee workshops
1. Bouwen aan je overblijfteam
2. Leiding geven aan vrijwilligers
15.30 u. Afsluiten

Graag tot ziens op 1 november in Apeldoorn


12.6.18

donderdag 7 juni 2018

Aandacht voor NOD 2018!

Het is vandaag Nationale Overblijfdag!


Beneden vind je een aantal voorbeelden van media en scholen die aandacht besteden aan de NOD. Fantastisch! Laten we er met z'n allen een jaarlijks terugkerend feestje van maken!
Vergeet niet foto's in te sturen!

Radiofragmenten


 • radio rtvOost vanaf 14.50 min. Rapportage bij GBS De Fontein in Enschede
 • rtvnoord.nl vanaf 38.10 min. Rapportage bij OBS Oosterhoogebrugschool in Groningen
 • twentefm.nl Interview met Sheila Hoogeland

Websites


7.6.18
,

Het is vandaag NATIONALE OVERBLIJFDAG!!!!

Als TSO medewerker verdien jij vandaag een bedankje en mijn complimenten!

Dank je wel voor:
 • Het checken van de presentielijst
 • Het helpen om drinkbekers open te krijgen
 • Het toezien of er genoeg wordt gegeten en gedronken
 • Het voorlezen van een verhaaltje
 • Het toezien op opruimen van lege zakjes en pakjes
 • Het schoonmaken van de tafels
 • Het aanvegen van het lokaal
 • De hulp bij de jongste kinderen om hun jas of broeksknoop dicht te krijgen
 • Het klaarzetten van (spel)materialen
 • Het bedenken van activiteiten
 • Het voorbereiden van activiteiten
 • Het meespelen met kinderen
 • Het observeren van kinderen
 • Het begeleiden van kinderen bij conflicten
 • Het geven van het goede voorbeeld
 • Het doorgeven van bijzonderheden aan de leerkracht of coördinator
 • Het opruimen van materialen
 • Het troosten van kinderen met pijn of verdriet
 • Het hebben van een luisterend oor
 • Het bijhouden van de administratie
 • Het ingrijpen bij een dreigende escalatie tussen kinderen
 • Het bieden van emotionele veiligheid
 • Het aanspreken van kinderen op grensoverschrijdend gedrag
 • Het geven van complimenten
 • Het maken van grapjes
 • Het tonen van interesse in kinderen en hun verhalen
 • Het springtouw draaien
 • Het plakken van pleisters
 • Het regelen van Eerste Hulp
 • Het houden van overzicht
 • Het geven van meer vrijheid aan de prépubers
 • Het overleggen met collega’s
 • Het volgen van een cursus ter ondersteuning van jouw TSO werk
 • Het hanteren van regels
 • Het letten op de fysieke veiligheid van kinderen
 • Het geven van extra aandacht aan kinderen die dat nodig hebben
 • Het begeleiden van kinderen naar het voetbalveldje in de buurt

Ongetwijfeld ben ik nog iets vergeten.

Ik hoop dat je vandaag een leuke Nationale Overblijfdag hebt!


7.6.18

Prijzen voor de leukste foto's van de Nationale Overblijfdag 2018

De TSO's met de mooiste of leukste foto's van de viering van de Nationale Overblijfdag kunnen een prijs winnen. De winnende foto's worden op de website geplaatst. Dus email je leukste foto uiterlijk woensdag 13 juni naar info@overblijf-magazine.nl en vermeld naam en adres van de TSO of school. De redactie bejureert alle inzendingen en beslist wie deze prijzen winnen:

7.6.18